Con đường của thanh kiếm rực lửa

Con đường của thanh kiếm rực lửa ( tiếng Do Thái : נתיב החרב הבוערת) là một khái niệm trong Kabbalah đại diện cho thứ tự mà 10 sefirot được tạo ra.

220px Tree of life hebrew.svg

Con đường bắt nguồn từ Ein Sof , nguồn thần thánh vô biên. Nó bắt đầu tại Keter (vương miện) và kết thúc tại Malkuth (vương quốc) nơi thế giới vật chất biểu hiện.

Thứ tự tạo như sau:

  1. Keter (Vương miện)
  2. Chokmah (Trí tuệ)
  3. Binah (Thấu hiểu)
  4. Chesed (Tình yêu)
  5. Gevurah (Sức mạnh)
  6. Tiferet (Người đẹp)
  7. Netzach (Sự xuất sắc)
  8. Hod (Vinh quang)
  9. Yesod (Tổ chức)
  10. Malkuth (Vương quốc

Tên
Cái tên này xuất phát từ thanh kiếm rực lửa mà Chúa đặt để bảo vệ Vườn Địa Đàng sau khi Adam và Eva bị đuổi ra ngoài.

Ý nghĩa Ngọc học
Một số người đã lưu ý rằng con đường này giống như ba số 7. Điều này có thể tương ứng với giá trị của các chữ cái tiếng Do Thái của cây kết nối sự sống mà con đường trùng lặp với chúng, trong gematria ( số học Do Thái ) có giá trị 777 khi được cộng lại với nhau.
z4691051118360 ad8771dccbcd88b50fe2abf23151ef0a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)