Quy trình xem một lá số Tử Vi Nam Phái

 1. Xác định mệnh cục mùa sinh và chính tinh thủ mệnh
 2. Mệnh cục tương quan, mệnh mùa tương quan, mệnh tinh tương quan, tam hợp cung mệnh và mệnh tương quan
 3. Luận khí chất âm dương ngũ hành
 4. Luận tinh hệ Tử Vi
 5. Luận chính tinh thủ mệnh
 6. Luận cung an thân
 7. Luận đặc tính tứ sinh tứ mộ tứ chính của mệnh
 8. Luận cung Phúc
 9. Luận vòng sao Thái Tuế
 10. Luận vòng sao Lộc Tồn
 11. Luận vòng sao Trường Sinh
 12. Luận lục cát tinh
 13. Luận lục sát tinh
 14. Luận lục quý tinh
 15. Luận Tuần Triệt
 16. Luận nhóm sao Không vong
 17. Luận công việc và thất nghiệp
 18. Luận tiền tài và nghèo hèn
 19. Luận tình duyên và dâm đãng và khô duyên
 20. Luận con cái và tuyệt tự
 21. Luận bệnh tật và nghiệp quả
 22. Luận xa quê lập nghiệp
 23. Luận quan hệ xã hội từ Di và Nô
 24. Luận đại vận, cách dùng hệ thống Trường Sinh
 25. Luận đại vận, luận các nhóm sao hợp kỵ
 26. Luận tiểu vận, luận ứng kỳ của đại vận
 27. Luận lưu niên đại vận, luận kết quả của năm đó
 28. Phương án cải vận
Tìm kiếm thêm bài có từ khóa:
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)