Thiên Cơ

Thiên Cơ và Tham Lang đều là Mộc nhưng khác nhau thế nào?
Tham lang, Thiên Cơ

Thiên Cơ và Tham Lang đều là Mộc nhưng khác nhau thế nào?

Mộc thường ý nghĩa ban đầu chủ về cây cối, có chia mộc thành sinh mộc và tử mộc, sinh mộc là cây cối đang sống, đang sinh trưởng và phát triển. Tử mộc là cây đã chết thành gỗ, thành củi...Sinh mộc là cây sinh trưởng cần có thủy sinh, hỏa mặt trời sưởi ấm, thổ dưỡng, rất sợ gặp Kim khí sắc bén mà bị đứt, bị chết. Tử mộc là cây đã chết, thủy chẳng sinh được, thổ không dưỡng mà vùi mộc, hỷ gặp Kim thành hình hài sử dụng, gặp Hỏa mà cháy sáng. Thiên Cơ hóa khí là thiện tinh, cây cối sinh trưởng tất có sinh khí, sinh khí hóa tính thiện, sinh khí cũng giống như con người sinh ra và lớn lên, nhân tri sơ tính bổn thiện, mộc chủ về Nhân. Vì vậy Thiên Cơ là sinh mộc. Tham lang hóa khí thiện ác chi tinh, cây cối chết đi không còn sinh khí, không còn sinh khí thì về lâu dài có thể hóa s...
“Cơ Lương gia hội” cao nghệ tùy thân
Thiên Cơ

“Cơ Lương gia hội” cao nghệ tùy thân

("Cơ Lương gia hội" là người có tay nghề cao)"Cơ Lương gia hội cách" – tức Thiên Cơ Thiên Lương đồng thủ cung Mệnh.Cổ ca:Cơ Lương nhập miếu tối kham ngôn Đắc địa giáo quân phúc lộc toàn Diệu toán thần cơ ứng cái thế Uy uy lẫm lẫm chưởng binh quyền.(Cơ Lương nhập miếu khó nói hết đc điều tốt, vào đắc địa là thầy giáo dạy học cho vua phúc lộc vẹn toàn, có tài thần cơ diệu toán cái thế thiên hạ, khi chấp chưởng binh quyền uy danh lẫm liệt.)Thiên Cơ Thiên Lương đồng cung, chỉ có hai trường hợp, một là ở cung thìn, lúc này Thiên Cơ thừa lợi, Thiên Lương nhập miếu; một là ở tuất cung, cũng là Thiên Cơ thừa lợi, Thiên Lương nhập miếu, nhưng tuất không bằng thìn, bởi vì khi ở thìn cung thì hội hợp Thái Âm Thiên Đồng ở tý cung là miếu vượng, còn khi ở tuất cung hội hợp Thái Âm Thiên Đ...
“Cự Cơ đồng lâm” cũng có khuyết điểm
Cự Môn, Thiên Cơ, Tử vi

“Cự Cơ đồng lâm” cũng có khuyết điểm

"Cự Cơ đồng lâm cách" – tức cung mệnh có Cự Môn và Thiên Cơ đồng thủ cung Mão Dậu (có hình). Cổ ca rằng:Cự Môn miếu vượng ngộ Thiên CơCao tiết thanh phong thế hãn hiHọc tựu nhất triều đằng đạt khứNguy nguy đức nghiệp chấn hoa di"(Cự Môn miếu vượng gặp Thiên Cơ, như đời gặp cảnh cây cao gió mát (hiếm), sự học thành tựu thẳng một đường phẳng lặng mà tạo sự nghiệp vẻ vang, vinh hiển.)Thiên Cơ Cự Môn đồng cung một tại cung Mão, một tại Dậu. Cổ nhân bình: "Thiên Cơ dữ Cự Môn đồng cư mão dậu, tất thoái tổ nhi tự hưng" (Cự Cơ mão dậu tất tổ nghiệp suy vi, tự mình phải vực dậy" hay như "Cơ Cự dậu thượng hóa cát giả, túng ngộ tài quan dã bất vinh" (Cơ Cự cư dậu hóa cát, nhưng Tài Quan cư đấy cũng khó vinh hiển), đổi lại cư Mão lại tốt hơn, nguyên nhân vì Thiên Cơ hành mộc, vào cung dậ...
HOÁ LỘC – THIÊN CƠ
Hóa Lộc, Linh Tinh, Thiên Cơ

HOÁ LỘC – THIÊN CƠ

Thiên Cơ là sao mang tính phù động, dù gặp Hóa Lộc, tính chất động ấy vẫn nguyên vẹn. Lộc là sao tiền bạc, mà tiền bạc cần chuyển động luân lưu, cho nên Cơ gặp Lộc kể làm tốt.Có Lộc đóng Mệnh hay Tài Bạch cho người Thiên cơ khả năng kinh thương cao. Ở thời đại này, Cơ Lộc khả dĩ phục vụ cho những việc liên hệ đến kinh doanh tài chánh, với bổng lộc cao không nhất thiết phải chính mình đứng chủ kinh doanh.Điểm chú ý: Cơ Lộc không phải là số cự phú, không thể tuyệt đối độc lập, cần dựa vào thế lực hậu trường, đầu cơ thế lực, nghe ngóng cơ hội.Thiên Cơ bản sắc biến động, bởi vậy có những trường hợp Cơ Lộc nói lên một sự thay đổi mới, nhờ cơ hội mới mà phấn phát hơn.Cơ Lộc gặp Tả Phụ thường đuợc kiêm chức. Lại thêm Quyền Khoa thì chức vụ mở đường cho sự hanh thông trong tương lai....
BÌNH GIẢI SAO HOÁ LỘC
Cự Môn, Hóa Lộc, Thiên Cơ

BÌNH GIẢI SAO HOÁ LỘC

Sao của Trung Thiên, thuộc âm thổ, chủ tài lộc. Ưa các sao cát, nhất là Lộc Mã, tại Dần Thân. Kị gặp Không Kiếp, không ngại các sát tinh, kị ở các cung Tí Ngọ Mão Dậu?.Sách viết: “Hóa lộc, thực lộc bất khuyết, phát triển thuận lợi” vậy nên đặc tính cơ bản của Hóa Lộc là phát triển.Khi luận đoán Hoá Lộc, cần phải xem đi với chính tinh nào, nếu là các chính tinh hiếu động, trôi nổi như Thiên Cơ, Cự Môn thì không chắc là tốt.Hoá Lộc hoặc Lộc Tồn và Hoá Quyền cùng thủ Mệnh. Khuyết điểm là hoàn toàn xem thường tính chất của chính diệu thủ cung, chỉ trọng tam hoá cát nên phai xem xét kỹ, nếu không sẽ là võ đoán.Đầu tiên là hai sao Hoá hội hợp một cùng thì toàn cục dễ mất quân bình, chưa chắc đã là cách cục tốt.Lộc Quyền tại Mệnh mà tốt thì cần có một điều kiện, là không gặp sát diệ...
Thiên Cơ ở cung thiên di
Cung Thiên Di, Tam hợp phái, Thiên Cơ, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Cơ ở cung thiên di

Thiên Cơ ở cung thiên di, chủ về nên đi xa, rời khỏi quê hương để phát triển. Đây là do tính chất hiếu động, trôi nổi của Thiên Cơ. Nhưng không nhất định là định cư ở tha hương, có lúc chỉ vì nghề nghiệp mà thường xa gia đình. Ở thời cổ đại, là dịch phu (người chuyển thư từ, công văn), thủy thủ; ở thời hiện đại có thể là thuyền viên, nhân viên hàng không, vận tải, v.v. .. thậm chí có lúc chỉ chủ về bản thân mệnh tạo thường chuyển công tác, đổi nghề.Cổ nhân nói: "Thiên Cơ xuất ngoại gặp quý nhân, ở nhà thì thị phi." (Thiên Cơ xuất ngoại ngộ quý, cư gia ngã tác thị phi.). Ở đây không được luận chung chung, chỉ trong tình hình cung mệnh vô chính diệu, mượn sao an cung thiên di (tức ở hai cung Dần hoặc Thân, đối cung là "Thiên Cơ, Thái Âm"; ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối cung là "T...
Thiên Cơ ở cung tử nữ
Cung Tử Nữ, Tam hợp phái, Thiên Cơ, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Cơ ở cung tử nữ

Thiên Cơ ở cung tử nữ, thông thường đều chủ về ít con trai, nhưng nhị phòng hay người bên ngoài thì sinh nhiều con trai. Nói về quan hệ xã hội, cũng chủ về bản thân mệnh tạo có ít người dưới quyền và ít có hậu bối kế thừa, hoặc chủ về thường hay thay đổi và chậm có.Thiên Cơ có "sao đôi" phụ, tá hội họp, thi số con cái tăng lên, nhưng vẫn nhiều con gái, mà ít con trai. Nhất là lúc có các sao đào hoa đồng độ, chủ về nhiều con gái; trường hợp ở cung Thân có Thái Âm cùng bay đến thì càng đúng. Luận về hậu bối dưới quyền tình huống cũng tương tự như vậy. Thiên Cơ hội hợp với tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp, sẽ chủ về không có con trai. Được với các sao đào hoa thì có thể sinh con gái. Nếu chỉ hội hai, ba sát tinh, đồng thời gặp thêm các sao phụ, tá cát, thì có thể nhị phòng hay ngườ...
THIÊN CƠ
Thiên Cơ

THIÊN CƠ

(VƯƠNG ĐÌNH CHI ĐÀM TINH)(Dịch và bình chú: Hà Phong)Thiên "Chư tinh vấn đáp" trong "Tử Vi đẩu số toàn thư", gọi Thiên Cơ là "Thiện toán chi tinh", cái gọi là "Thiện toán" là chỉ mưu lược, chứ không phải chuyên dùng để chỉ việc tính toán, cũng tức là chỉ "Linh biến cơ mưu".Hóa khí của Thiên Cơ gọi là "Thiện" (善), chữ này có bao hàm thâm ý của cổ nhân, bởi vì mưu kế cơ biến có thể dùng trong chánh đạo, cũng có thể dùng trong tà đạo, cũng tức là chủ chốt ở đặc tính "xảo trá". Đây chính là điều răn mà cổ nhân muốn truyền lại (此为古人所垂之鉴戒). Cho nên Hi Di tiên sinh nói rằng: "Thiên Cơ và Thiên Lương cùng Tả Hữu Xương Khúc giao hội, văn thì thanh hiển, võ thì trung lương." (天机与天梁与左右昌曲交会, 文为清显, 武为忠良.) chính là ứng với chữ "Thiện" này. Nhưng, "Nếu như ở nơi hãm địa, tứ sát xung phá, th...
Thiên Cơ ở cung điền trạch
Cung Điền Trạch, Tam hợp phái, Thiên Cơ, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Cơ ở cung điền trạch

Thiên Cơ ở cung điền trạch, thông thường chủ về sản nghiệp biến động; cho nên người xưa cho rằng chủ về tổ nghiệp lụn bại, bản thân mệnh tạo tự tạo dựng, ở thời hiện đại, cũng chủ về thường dời chuyển, hoặc lúc mua lúc bán, thậm chí chủ về thường thay đổi hoàn cảnh công tác, chứ không nhất định là chủ về tổ nghiệp lụn bại rồi bản thân mệnh tạo tự tạo dựng.Tính chất dời chuyển của Thiên Cơ có cát lợi hay không, cần phải xem các sao hội hợp mà định. Hội sao cát và cát hóa, cỏ lúc không chủ về dời chuyển; rất ưa gặp các sao Lộc Tồn, Thiên Mã, Thiên Khôi, Thiên Việt, Ân Quang, Thiên Quý, Tam Thai, Bát Tọa, sẽ chủ về dời chuyến cát lợi. Trái lại, nếu gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Hóa Kị, thì dời chuyến là phạm sai lầm.Lưu niên gặp Thiên Cơ Hóa Kị thủ cung hạn điền ...
Thiên Cơ ở cung giao hữu
Cung Nô Bộc, Tam hợp phái, Thiên Cơ, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Cơ ở cung giao hữu

Thiên Cơ ở cung giao hữu, thường thay đối người dưới quyền; vể phương diện bạn bè quen biết cũng hay thay đổi. Gặp các sao phụ, tá cát, đồng thời cũng gặp sát tinh, thì tình hình thuật ở trên càng rõ rệt.Thiên Cơ nhập miếu, thì bạn bè hoặc người dưới quyền đều có trợ lực; gặp các sao phụ, tá cát thì càng tốt. Cho nên các trường hợp như, Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hoặc ở "Thiên Cơ, Thiên Lương" đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất là rất được.Thiên Cơ gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì quan hệ thay đổi càng nhanh; dù gặp các sao phụ, tá cát, cũng chỉ chủ về trợ lực nhất thời.Thiên Cơ đồng độ với Kình Dương, Đà La, chủ về giữa bạn bè và người dưới quyền có nhiều bất hòa, tranh chấp, hoặc chủ về bị gây lụy. Nếu gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, thì tổn thất càng lớn.Thiên Cơ Hó...
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)