Thiên Cơ ở cung điền trạch

Thiên Cơ ở cung điền trạch, thông thường chủ về sản nghiệp biến động; cho nên người xưa cho rằng chủ về tổ nghiệp lụn bại, bản thân mệnh tạo tự tạo dựng, ở thời hiện đại, cũng chủ về thường dời chuyển, hoặc lúc mua lúc bán, thậm chí chủ về thường thay đổi hoàn cảnh công tác, chứ không nhất định là chủ về tổ nghiệp lụn bại rồi bản thân mệnh tạo tự tạo dựng.
Tính chất dời chuyển của Thiên Cơ có cát lợi hay không, cần phải xem các sao hội hợp mà định. Hội sao cát và cát hóa, cỏ lúc không chủ về dời chuyển; rất ưa gặp các sao Lộc Tồn, Thiên Mã, Thiên Khôi, Thiên Việt, Ân Quang, Thiên Quý, Tam Thai, Bát Tọa, sẽ chủ về dời chuyến cát lợi. Trái lại, nếu gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Hóa Kị, thì dời chuyến là phạm sai lầm.
Lưu niên gặp Thiên Cơ Hóa Kị thủ cung hạn điền trạch cũng chủ về dời chuyển; không gặp sát tinh thì cũng không xấu.
Thiên Cơ ở bốn cung Sửu, Mùi, Tị, hoặc Hợi, chủ về hoàn cảnh nơi ở phức tạp, hoặc gần chợ, gần công xưởng, không được thanh tĩnh. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ thì càng ồn ào.
Thiên Cơ đồng độ với Lộc Tồn, có sát tinh hội hợp, chủ về bất hòa với hàng xóm láng giềng; Thiên Cơ Hóa Kị còn chủ về bị uy hiếp hoặc áp lực; gặp thêm Thiên Hình, Quan Phù, Bạch Hổ, sẽ chủ về xảy ra kiện cáo, nên nhường nhịn dời đi là tốt nhất, nếu không, càng phản kháng càng nhiều sinh thị phi, cũng chủ về bị áp lực rắc rối ở cơ sở làm việc, cũng nên chuyển đổi hoàn cảnh công tác.
Thiên Cơ Hóa Lộc, gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, mới chủ về dời chuyển cát lợi; nếu chỉ có Hóa Lộc, thì đây là điềm tượng động mà bất động, tức có kế hoạch dời chuyển mà chưa thực hiện.
Tổ hợp “Thiên Cơ, Cự Môn” thường xảy ra bất hòa, tranh chấp về sản nghiệp; cũng chủ về rất khó mua thêm nhà cửa đất đai, hoặc chủ về phải dời chuyển mà lại không dời chuyển, khiến về sau phải hối hận. Gặp sao lộc mới chủ về tạo dựng sản nghiệp mới. Nếu Cự Môn Hóa Kị, thì dời chuyển sẽ phạm sai lầm; gặp thêm các sao sát, hình, không, kiếp, càng chủ về vì sản nghiệp hoặc vì dời chuyến mà xảy ra điều tiếng thị phi liên tiếp, thậm chí có kiện cáo.
“Thiên Cơ, Cự Môn” có sát tinh đồng độ, dù được cát hóa cũng không cát tường, vẫn chủ về khó giữ sản nghiệp. Trường hợp ở cung Mão thì tốt hơn.
Tổ hợp “Thiên Cơ, Thái Âm” chủ về hay dời chuyển, nhất là ở hai cung Dần hoặc Thân thì càng đúng; gặp sát tinh thì không giữ tổ nghiệp, cũng không được hưởng sự nghiệp có sẵn, còn chủ về thường thay đổi hoàn cảnh công tác. Nếu Thái Âm Hóa Lộc, thì về sau có thể tự tạo dựng sản nghiệp, hoàn cảnh nơi ở cũng khá yên tịnh.
“Thiên Cơ, Thái Âm” được cát hóa (rất ưa Thiên Cơ Hóa Lộc), lại gặp cát tinh, thì mua bán bất động sản có lời, cũng nên thay đổi hoàn cảnh công tác.
Tổ hợp “Thiên Cơ, Thiên Lương”, tính chất cơ bản chủ về khó tự tạo dụng sản nghiệp, sau 40 tuổi mới có thể mua thêm nhà cửa đất đai, sau 60 tuổi sản nghiệp mới tăng lên.
“Thiên Cơ, Thiên Lương” mà Thiên Lương Hóa Lộc, phần nhiều là nhà ở cũ mà xinh đẹp.
“Thiên Cơ, Thiên Lương” có Hỏa Tinh đồng độ, hội Linh Tinh, lại gặp thêm các sao sát, hao và bị lưu sát xung hội, là năm chủ về hỏa hoạn, bị một phen hú vía.
“Thiên Cơ, Thiên Lương” ở cung điền trạch, cung mệnh là “Vũ Khúc, Tham Lang” có Hỏa Tinh đồng độ, cũng chủ về thường thay đổi nhà ở hay địa điểm cơ sở làm việc. Nếu “Vũ Khúc, Tham Lang” gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, cũng chủ về thường dời chuyển.
Thiên Cơ thủ cung điền trạch, trong các tình huống thông thường, bị ảnh hưởng phong thủy khá nặng. Chỉ trường hợp đồng độ với Thiên Lương, được cát hóa và có sao cát, mới không bị ảnh hưởng phong thủy.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch
Tìm kiếm thêm bài có từ khóa:
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)