Phá Quân

Luận giải sao Phá Quân tinh quyết tổng quát
Phá Quân

Luận giải sao Phá Quân tinh quyết tổng quát

Phá quân quan hệ với các tinh hệ, bố trí của Phá quân trong tinh bàn có sáu loại như sau: - Ở Tý hoặc ở Ngọ, Phá quân độc tọa. - Ở Sửu hoặc ở Mùi, Phá quân đồng độ với Tử vi. - Ở Dần hoặc ở Thân, Phá quân độc tọa. - Ở Mão hoặc ở Dậu, Phá quân đồng độ với Liêm trinh. - Ở Thìn hoặc ở Tuất, Phá quân độc tọa. - Ở Tị hoặc ở Hợi, Phá quân đồng độ với Vũ khúc. Phá quân cũng như Thất sát và Tham lang bài bố tại 12 cung trong tinh bàn, khi nhập các cung thuộc Dương (Tý Dần Thìn ngọ Thân Tuất) thì độc tọa, khi nhập các cung thuộc Âm (Sửu Mão Tị Mùi Dậu Hợi) thì đồng độ với một tinh diệu khác. Đặc tính quan trọng này, là cơ sở để luận giải sự phối hợp giữa “mệnh nạp âm”, ...
Sao Phá quân – Lục Bân Triệu
Phá Quân

Sao Phá quân – Lục Bân Triệu

Sao Phá quân trong thuyết ngũ hành thuộc dương thủy, ở trên trời thuộc chòm sao Bắc Đẩu, hóa làm haotinh (sao hao tổn). Là cảm tử quân trong quân đội, đội tiên phong, xung phong phá địch. Lấy tranh đoạt, phá hoại làm mục đích, nhưng tính nguy hiểm của bản thân cũng lớn, không thể tránh khỏi"tổn binh hao tướng". Hơn nữa, còn một mình xông vào trận, có mối lo tiếp tế không kịp. Phá quân Hóa Lộc, là có đội quân phía sau tiếp tế bổ sung, cuồn cuộn bất tuyệt, đó gọi là"hữu căn"(có gốc rễ). Cho nên Phá quân có ý nghĩa phá hoại trước rồi sau đó mới kiến thiết, và có ý bỏ cũ thay mới.1. Phá quân ở cung Mệnh viên Sao Phá quân đến cung mệnh, chủ về người có sắc mặt xanh vàng; khuôn mặt trái xoan, mập gầy bất nhất. Lưng to mày rộng hoặc phá tướng, nói lắp không rõ, lúc sinh ra không đủ...
Lá Số Tử Vi có Phá quân tại Tí Ngọ nhập Mệnh
Phá Quân

Lá Số Tử Vi có Phá quân tại Tí Ngọ nhập Mệnh

Cự môn Liêm trinh Thiên tướng Thiên lương Thất sát       Tị       Ngọ       Mùi       Thân Tham lang  Phá Quân ở TýThiên đồng       Thìn       Dậu Thái âm Vũ khúc       Mão       Tuất Tử vi Thiên phủ Thiên cơ Phá quân Thái dương       Dần       Sửu       Tí       Hợi Thái dương Phá quân Thiên cơ Tử vi Thiên phủ       Tị       Ngọ      Mùi      Thân Vũ khúc  Phá Quân ở NgọThái âm       Thìn       Dậu Thiên đồng Tham lang       Mão       Tuất Thất sát Thiên lương Liêm trinh Thiên tướng Cự môn       Dần       Sửu       Tí       Hợi I. Sao Phá quânNgười sinh năm Giáp Đinh Kỷ Quý có phúc dày.Người sinh năm Giáp Quý, Quan quý hiển thị rõ ràng, hợp cách có thể lên đến tam công, còn gọi là "anh tinh nhập miếu" cách.Người sinh năm Bính hoặc Mậu, có ph...
Phá Quân ở cung điền trạch
Cung Điền Trạch, Phá Quân, Tam hợp phái, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Phá Quân ở cung điền trạch

Phá Quân thủ cung điền trạch, nhập miếu, chủ về sản nghiệp cũ bị đứt đoạn; cho nên lúc gặp các sao phụ, tá cát sẽ chủ về có sản nghiệp của cha ông để lại, mà còn có thể phát triển thành mới trên nền tảng có sẵn.Nếu Phá Quân lạc hãm, sẽ chủ về phá nhà cũ, cũng chủ về nơi làm việc không có sáng kiến.Phá Quân Hóa Lộc hay Hóa Quyền, lại gặp cát tinh, chủ về phá bỏ nhà cũ xây mới lại; cũng chủ về thay đổi hoàn cảnh công tác theo hướng tốt hơn.Phá Quân có Kình Dương, Đà La hội hợp, gặp Đại Hao, chủ về điền trạch bị thủy tai; nếu gặp Kình Dương, Đà La, lại gặp thêm Văn Khúc Hóa Kị hội chiếu hoặc đồng độ, chủ về bị gây lụy hoặc bị lừa mà phải bán sản nghiệp.Phá Quân gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp đồng cung hoặc hội chiếu, chủ về sản nghiệp bị tổn thất; hội Vũ Khúc Hóa K...
Phá Quân ở cung giao hữu
Cung Nô Bộc, Phá Quân, Tam hợp phái, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Phá Quân ở cung giao hữu

Phá Quân nhập cung giao hữu, do nó hóa khí làm "hao", nên tính chất cơ bản là bất lợi, chủ về hao tổn. Chỉ trường hợp Phá Quân nhập miếu, mà còn Hóa Lộc hoặc đồng độ với Lộc Tồn, mới chủ về đắc lực.Phá Quân độc tọa ở cung giao hữu, chủ về sống cô lập; có các sao phụ, tá cát đồng cung, mới được bạn bè hay người dưới quyền trợ lực. Nếu gặp Tả Phụ, Hữu Bật, nhưng lại gặp thêm sát tinh, thì sinh điều tiêhg thị phi, còn vì vậy mà hao tài, phá tán; gặp thêm các sao không, kiếp, hư, hao thì hao tài, phá tán càng lớn.Phá Quân bị Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung hay đồng cung, lại gặp thêm các sao Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Thiên Hư, Đại Hao, Âm Sát, Thiên Nguyệt, Kiếp Sát, thì chủ về vì bạn bè mà phạm pháp, hoặc bị người dưới quyền trộm cắp, xâm phạm lợi ích, vì vậy mà chuốc họa...
Phá Quân ở cung huynh đệ
Cung Huynh Đệ, Phá Quân, Tam hợp phái, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Phá Quân ở cung huynh đệ

Phá Quân thủ cung huynh đệ, phần nhiều chủ về có khuyết điểm; hội sát tinh chủ về cô độc; hội các sao hình, kị thì anh em bị "hình khắc", bạn tri giao trở mặt. Dù hội các sao phụ, tá cát, cũng bất lợi về anh cả hay chị cả. Nếu có Lộc Tồn đồng cung, thì phải một mình gánh vác trách nhiệm của anh cả hay chị cả; hợp tác với người khác cũng chủ về lập ra mà không chủ về thu hoạch.Phá Quân thủ cung huynh đệ, có thể không có anh em, nếu không, anh em tuổi tác chênh lệch rất nhiều, từ 8 đến 10 tuổi.Phá Quân thủ cung huynh đệ, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, còn gặp Địa Không, Địa Kiếp, chủ về anh em có cha mẹ "lưỡng trùng" (như cho làm con nuôi, bị bỏ rơi lúc nhỏ), nếu không, sẽ chủ về chia li nơi khác. Cho nên gặp cách cục này, không nên hợp tác với người khác, nếu không sẽ dễ đổ v...
Phá Quân ở cung phụ mẫu
Cung Phụ Mẫu, Phá Quân, Tam hợp phái, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Phá Quân ở cung phụ mẫu

Phá Quân thủ cung phụ mẫu, tính chất cơ bản là không tốt; hơi gặp sát tinh thì chủ về xa cách; sát tinh nặng thì "hình khắc".Phá Quân đồng độ với Hỏa tinh, Linh Tinh, càng chủ về xa cách cha mẹ. Hỏa Tinh, Linh Tinh một sao ở cung phụ mẫu, một sao ở cung mệnh, chủ về có quan hệ xa cách với cha mẹ. Gặp Cô Thần, Quả Tú, càng chủ về lúc bé đã rời xa cha mẹ.Phá Quân độc tọa ở cung phụ mẫu, tính chất cơ bản là cô độc, cũng chủ về quan hệ xa cách với cấp trên, cho nên có lúc cũng chủ về hay thay đổi công việc. Có điều, nếu gặp "sao đôi" phụ, tá thì có thể điều hòa mối quan hệ.Phá Quân có Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Thiên Thương, Thiên Hư đồng độ, chủ về "hình khắc". Cổ nhân cho rằng nên làm con nuôi, là người có hai họ. Ở thời hiện đại, có thể là sau khi chia...
Phá Quân ở cung phu thê
Cung Phu Thê, Phá Quân, Tam hợp phái, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Phá Quân ở cung phu thê

Phá Quân ở cung phu thê chẳng phải là sao thiện, đù Phá Quân Hóa Lộc, cũng chủ về gặp nhiều sóng gió, trắc trở trước hôn nhân, gây ra tranh đoạt.Phá Quân gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, hoặc bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, chủ về hôn nhân bị phá hoại, hoặc bị áp lực, không nên kết hôn sớm. Nếu kết hôn sớm, hoặc trước hôn nhân thuận lợi, thì sau kết hôn sẽ chủ về bất hòa, hoặc tình cảm vợ chồng nguội lạnh.Phá Quân bị Kình Dương, Đà La hội chiếu, chủ về trước hôn nhân hoặc sau kết hôn, hai bên đều từng chia li một lần.Phá Quân gặp Địa Không, Địa Kiếp, hoặc bị Địa Không, Địa Kiếp giáp cung, cũng chủ về vợ chồng có duyên mà không có tình.Phá Quân gặp các "sao lẻ" phụ, tá chủ về hai lần hôn nhân; hoặc sau khi kết hôn có có người thứ ba xen vào, hoặc lúc yêu nhau có quan hệ tay ba. Đồng...
Phá Quân ở cung phúc đức
Cung Phúc Đức, Phá Quân, Tam hợp phái, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Phá Quân ở cung phúc đức

Phá Quân thủ cung phúc đức, nhập miếu thì rất quyết đoán; lạc hãm thì nhiều thành kiến, thiếu quyết đoán. Cả hai trường hợp đều chủ về ưa đích thân làm, lao tâm lao lực nhưng không từ chối, nhưng dễ sinh lòng thay đối.Phá Quân đồng cung với các sao sát, kị, còn gặp Thiên Hinh, Âm Sát, Đại Hao, Thiên Nguyệt, chủ về dễ mắc bệnh mãn tính, dây dưa, khó lành, làm ảnh hưởng đến sự hưởng thụ tinh thần.Phá Quân đồng độ với Hỏa tinh, Linh Tinh, nội tâm luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng; gặp Kình Dương, Đà La đồng độ, hay hối tiếc, thường thay đổi chủ ý; gặp Địa Không, Địa Kiếp đồng cung thì nhiều không tường mà ít thực hiện.Phá Quân không ưa Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, nếu gặp thêm sát tinh, thì giả dối; không gặp sát tinh, thì hay do dự, hồ nghi.Phá Quân đối nhau với "Liêm Trinh, Thiê...
Phá Quân ở cung sự nghiệp
Cung Quan Lộc, Phá Quân, Tam hợp phái, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Phá Quân ở cung sự nghiệp

Phá Quân thủ cung sự nghiệp, đại khái hơi giống Thất Sát, phân biệt chủ yếu là sức khai sáng của Thất Sát không bằng Phá Quân, phong ba cũng ít hơn Phá Quân. Thất Sát thủ cung sự nghiệp, tuy sẽ có một thời kì lâm vào cảnh khốn khó, chỉ cần không đầu cơ, dù có trắc trở rốt cuộc cũng có thể gây dựng lại. Mà Phá Quân thì có thể ngã một lần là không đứng dậy được nữa, còn lúc ở trong hoàn cảnh thuận lợi ắt cũng sẽ gặp sóng gió, nhưng có thể an nhiên vượt qua.Nói về tính chất sự nghiệp, nếu Phá Quân không đồng cung với các sao sát, kị, ở tam phương sát tinh cũng nhẹ, có thể nhờ võ nghiệp mà vinh thân. Phá Quân Hóa Lộc hay Hóa Quyền càng tốt, lại gặp các sao phụ, tá cát hội hợp, thì phú quý không nhỏ.Nếu Phá Quân đồng độ với sát tinh, nên khởi nghiệp trong lãnh vực khoa học kĩ thuậ...
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)