Thiên Tướng

Bí mật “Phùng Phủ khán Tướng”
Thiên Phủ, Thiên Tướng, Tử vi

Bí mật “Phùng Phủ khán Tướng”

Tại Đẩu số, Thiên Tướng xem ra là một tinh diệu rất khó suy đoán, bình thường thuyết pháp cho rằng Thiên Tướng có cảm khái chánh nghĩa, thích làm người phục vụ, thích ôm sự việc chống lại sự bất bình. Tại mệnh bàn không sợ ác sát xâm phạm, thậm chí tại mười hai cung đều đánh giá tốt, phúc rõ ràng, nhưng trên thực tế suy đoán, không đơn giản như thế.Nghiêm túc mà nói, có thể cho rằng Thiên Tướng là một tinh diệu thiếu một tính cách rõ ràng. Sự mềm dẻo, uyển chuyển của nó quá lớn, gặp được tinh diệu phân bố ở "Tam phương tứ chánh" mà tốt, Thiên Tướng khuynh hướng dễ phát triển thành tốt ở một phương diện nào đó; nhưng nếu gặp tinh diệu phân bố bất hảo, tính chất tốt của Thiên Tướng cũng liền có khuynh hướng phôi pha, hỏng bét. Cổ nhân cho rằng "Phùng Phủ khán Tướng, phùng Tướng...
Thiên Tướng ở cung điền trạch
Cung Điền Trạch, Tam hợp phái, Thiên Tướng, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Tướng ở cung điền trạch

Thiên Tướng được "Tài ấm giáp ấn", chủ về có phúc ấm của cha ông, bị "Hình kị giáp ấn" thì không có, hoặc khó khăn mới được thì lại phá tán.Thiên Tướng cần phải gặp sao lộc, mới có thể tự mua bất động sản; gặp thêm các sao phụ, tá cát thì có nhiều sản nghiệp.Thiên Tướng bị Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, chủ về gia trạch bất an, nhà ở nơi ổn ào hay có khuyết điểm. Nếu lại đồng cung với các sao không, kiếp, hao sẽ chủ về hỏa tai.Thiên Tướng ưa Văn Xương và Văn Khúc giáp cung, Long Trì và Phương Các giáp cung, Tả Phụ và Hữu Bật giáp cung, chủ về nhà ở hoa lệ. Nếu có sát tinh đồng độ, thì chỉ là hào nhoáng bề ngoài.Thiên Tướng bị "Hình kị giáp ấn", Kình Dương và Đà La giáp cung, chủ về bị bốn phía quấy rối hoặc uy hiếp.Thiên Tướng có các sao sát, kị, hình hội hợp, chủ về vì sản...
Thiên Tướng ở cung giao hữu
Cung Nô Bộc, Tam hợp phái, Thiên Tướng, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Tướng ở cung giao hữu

Thiên Tướng thủ cung giao hữu, trong các tình hình thông thường đều chủ về có người dưới quyền và bạn bè trung thành; nhưng cần phải gặp Tả Phụ, Hữu Bật, mới chủ về đắc lực; Tả Phụ và Hữu Bật giáp cung Thiên Tướng cũng vậy.Thiên Tướng gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, hoặc có Lộc Tồn hội hợp, chủ về phần nhiều giao du với bạn bè trợ lực, có thể giúp tạo dựng sự nghiệp; người dưới quyền cũng trung thành phò tá.Thiên Tướng gặp tứ sát tinh, Hóa Kị, Thiên Hình, Đại Hao, chủ về kết giao nhiều nhưng không phải là người tốt, có thể trợ ác mà không giúp thiện, người dưới quyền cũng vậy. Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, Âm Sát, Thiên Vu, Kiếp Sát, sẽ chủ về nhận lỗi thay cho người khác, vì vậy mà phá tán, tổn hao.Tổ hợp "Tử Vi, Thiên Tướng", tình hình cát thì được bạn và người dưới quyền ...
Thiên Tướng ở cung huynh đệ
Cung Huynh Đệ, Tam hợp phái, Thiên Tướng, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Tướng ở cung huynh đệ

Thiên Tướng bay đến cung huynh đệ, cần chú ý hai cách cục "Hình kị giáp ấn" và "Tài ấm giáp ấn", không được chỉ xem xét các sao hội chiếu Thiên Tướng. Nếu là "Hình kị giáp ấn", thì chủ về bị anh em hoặc bạn bè gây lụy rất nặng; nếu là "Tài ấm giáp ấn", sẽ chủ về được anh em hoặc bạn bè trợ lực. Năm ứng nghiệm là cung hạn có "giáp ấn" ở cung huynh đệ của lưu niên.Thiên Tướng rất mẫn cảm đối với ba sao Vũ Khúc, Liêm Trinh, Phá Quân. Ba sao này hóa cát thì cát, Hóa Kị hoặc thêm sát tinh thì hung.Thiên Tướng gặp Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung hoặc hội hợp, mà không có các sao hư, hao, sát, hình, thì chủ về có anh em sinh đôi, (nhưng phải là gia tộc có nhiều anh em sinh đôi mới đúng).Thiên Tướng thủ cung huynh đệ, rất mẫn cảm đối với sát tinh. Gặp tứ sát tinh và Đị...
Thiên Tướng ở cung phụ mẫu
Cung Phụ Mẫu, Tam hợp phái, Thiên Tướng, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Tướng ở cung phụ mẫu

Thiên Tướng thủ cung phụ mẫu, đặc biệt rất mẫn cảm đối với các sao phụ, tá. Nếu gặp Văn Xương và Văn Khúc giáp cung, Thiên Khôi và Thiên Việt giáp cung, Tả Phụ và Hữu Bật giáp cung, có thể có cha mẹ "lưỡng trùng", hoặc không chỉ có một mẹ; nếu lại gặp "sao lẻ" đồng độ hoặc vây chiếu thì càng đúng.Thiên Tướng bị Hỏa tinh và Linh Tinh giáp cung, chủ về rời xa cha mẹ; gặp Thiên Mã thì càng đúng. Nếu Hỏa tinh và Linh Tinh giáp cung mà có "sao lé" phụ, tá đồng độ hoặc vây chiếu, cũng chủ về có hai mẹ.Thiên Tướng có Văn Xương, Văn Khúc, các sao đào hoa đồng độ và hội hợp, chủ về không chỉ có một mẹ (ở thòi hiện đại cũng có thể không chỉ có một cha).Thiên Tướng rất kị gặp Vũ Khúc đồng độ hoặc vây chiếu, chủ về lúc bé bất lợi về cha mẹ. Vũ Khúc Hóa Kị, cha mẹ gặp nhiều nạn tai, bệnh ...
Thiên Tướng ở cung phu thê
Cung Phu Thê, Tam hợp phái, Thiên Tướng, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Tướng ở cung phu thê

Thiên Tướng tọa cung phu thê, cổ nhân có thuyết "Thân càng thêm thân" (Thân thượng gia thân). Ở thời hiện đại, chủ về hai người từ quan hệ bạn học, đồng sự, hay ở cùng địa phương rồi biến thành vợ chồng; hoặc là người quen biết cũ, chưa có tình cảm, trải qua một thời kì xa cách, về sau gặp lại nhau mới náy sinh tình cảm.Thiên Tướng tọa cung phu thê, là "phu xướng phụ tùy", vợ chồng nên hợp tác làm ăn.Thiên Tướng tọa cung phu thê, thuộc cách cục "Tài ấm giáp ấn", nam chủ về được gia đinh vợ trợ lực, hoặc vợ có thể phụ giúp bản thân mệnh tạo lập nên sự nghiệp; nếu bị "Hình kị giáp ấn", chủ về vì vợ mà phá tán, thất bại; nữ mệnh thì vì chồng mà phá tán, thất bại.Thiên Tướng tọa cung phu thê, bị "Hình kị giáp ấn", lại gặp sao không, mà còn có Đà La đồng cung, cơ hội kết hôn rất n...
Thiên Tướng ở cung phúc đức
Cung Phúc Đức, Tam hợp phái, Thiên Tướng, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Tướng ở cung phúc đức

Thiên Tướng thủ cung phúc đức, bị ảnh hưởng các sao hội hợp rất nặng, cũng bị ảnh hưởng các sao giáp cung.Thiên Tướng đối nhau với "Liêm Trinh, Phá Quân", chủ về rất có lòng chính nghĩa và lòng cảm thông. Không gặp sát tinh thì khó bị kích động; không gặp Văn Xương, Văn Khúc thì tình cảm và lí trí quân bình.Nếu Liêm Trinh được cát hóa, thì tình cảm nặng hơn lí trí; nếu Phá Quân được cát hóa, thì lí trí nặng hơn tình cảm. Liêm Trinh Hóa Kị thì tình cảm bị tổn thương.Thiên Tướng đối nhau với "Tử Vi, Phá Quân", là người rất hay phản đối; gặp sát tinh thì dễ kích động, mà còn không gánh vác trách nhiệm; gặp Văn Xương, Văn Khúc thì biểu hiện ôn hòa, mà còn có tinh thần trách nhiệm. Nếu Tử Vi Hóa Quyền, thì khá kích động, nhưng tinh thần trách nhiệm rất cao; Tử Vi Hóa Khoa, cực kì ...
Thiên Tướng ở cung sự nghiệp
Cung Quan Lộc, Tam hợp phái, Thiên Tướng, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Tướng ở cung sự nghiệp

Thiên Tướng thủ cung sự nghiệp, có tính chất làm việc hướng lưong; nhưng bất kể ở địa vị nào cũng đều không nên ở vị trí tôi cao về danh nghĩa, chỉ nên ở vị trí phó, nếu không ắt sẽ bị người ta công kích, bài xích, chèn ép.Thiên Tướng không có cát hóa, lại ưa đồng cung với sao được cát hóa (do đó có thể thây thiếu tính độc lập của nó), hoặc ưa tam phương có cát hóa.Thiên Tướng hội Liêm Trinh Hóa Lộc, sự nghiệp có tính khai sáng, nhưng sự nghiệp khai sáng này lại không thuộc bản thân mệnh tạo, thường thường một sự nghiệp sau khi đã khai sáng xong sẽ cần điều động một người mới để gánh vác nghiệp vụ mới thành lập này. Chỉ có trường hợp Thiên Tướng hội Thiên Phủ có Lộc Tồn đồng độ, hoặc lúc Thiên Tướng được "Tài ấm giáp ấn", mệnh tạo mới có thể hưởng thụ lợi ích của sự khai sáng...
Thiên Tướng ở cung tài bạch
Cung Tài Bạch, Tam hợp phái, Thiên Tướng, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Tướng ở cung tài bạch

Thiên Tướng tọa cung tài bạch, có một số tình hình tương tự như Thiên Phủ tọa cung tài bạch. Thiên Phủ là kho tiền, Thiên Tướng cũng có thể là "tài ấn". Nói về ý nghĩa hiện đại, Thiên Tướng là con dấu (ấn) giữ các tài khoản, dù "kho phủ đầy ắp" mà không có nó thì cũng chẳng làm được gì. Cho nên lúc Thiên Tướng tọa cung tài bạch, cần phải phân biệt xem nó có thuộc về "tài ấn" hay không.Thiên Tướng thành "tài ấn", nếu là "Tài ấm giáp ấn", có Lộc Tồn, Hóa Lộc đồng độ hoặc vây chiếu đều được, chủ về giàu có, phát đạt. Nếu không gặp sao lộc, nhưng gặp cát tinh tụ hội, Thiên Phủ tuy không có sao lộc nhưng cũng không phải là "kho lộ", "kho trống". Thiên Tướng dù không phải là "tài ấn", nhưng cũng không thành "phá ấn", vẫn có thể giàu có sung túc.Thiên Tướng bị "phá ấn" là bị "Hình k...
Thiên Tướng ở cung tật ách
Cung Tật Ách, Tam hợp phái, Thiên Tướng, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Tướng ở cung tật ách

Thiên Tướng thuộc dương thủy, cho nên cũng chủ về bệnh sởi (thấp chẩn), bệnh thận, phong thấp. Nói bệnh thận, là nói hệ bài tiết, không nói hệ sinh dục.Nhưng Thiên Tướng chịu ảnh hưởng rất lớn bởi chính diệu đồng độ hoặc vây chiếu, nên có thể nhuyễn hóa thành nhiều loại bệnh khác nhau.Đồng độ với Tử Vi, là bệnh bàng quang, hệ thống thủy đạo; hoặc là tì thổ bị thấp, dẫn đến da bị sởi (thấp chẩn), dị ứng, ngứa. Nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, thì chủ về vị khí, ngực căng tức, ợ chua."Thiên Tướng, Liêm Trinh" đồng độ, chủ về phá tướng, hoặc chủ về phẫu thuật.Tính chất các sao vây chiếu, đại khái tương đồng với trường hợp đồng độ. Nhung lúc luận đoán Thiên Tướng độc tọa thì cần phải tham chiếu các sao giáp cung và tính chất của Thiên Phủ.Nếu Thiên Tướng ở cung Sửu, đối cung...
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)