Thiên Lương

Thiên Lương thủ mệnh thân biệt luận
Thiên Lương

Thiên Lương thủ mệnh thân biệt luận

Thiên Lương là “ấm tinh”. Trong Đẩu Số, chữ “ấm” có nhiều ý nghĩa, như: “Tiêu tai giải ách”, “kéo dài tuổi thọ”, “là trợ lực của cấp trên hay cha mẹ”, “có sinh hoạt tinh thần phong phú về tôn giáo, tín ngưỡng”. Tất cả, đều có ý vị “che chở”. Cần lưu ý, những lực “che chở” này đều thuộc về “tinh thần”, mà không thuộc về “vật chất”. Từ đó có thể biết đặc tính của Thiên Lương. Tính chất “tiêu tai giải ách” của Thiên Lương, bao hàm ý vị có nạn tai trước, sau rồi mới có hóa giải. Cho nên, ắt sẽ phải trải qua nguy khó rồi mới được bình an; bị bệnh hoạn rồi mới khỏi bệnh; không có chỗ nhờ cậy rồi mới được người ta phù trợ; cảm thấy tinh thần “trống rỗng” (ý vị cuộc đời có...
“Thiên Lương chấn kỷ” không hợp trào lưu
Thiên Lương

“Thiên Lương chấn kỷ” không hợp trào lưu

"Thiên Lương chấn kỷ cách" – tức Văn Khúc ngộ Thiên Lương vượng địa thủ mệnh.Cổ ca:"Văn khúc cảnh hành ngộ Thiên lương Vị liệt Hoàng môn Ô phủ hành Cương kỷ triều trung công nghiệp kiến Bức nhân thanh khí mãn càn khôn."(Văn Khúc sáng sủa đi cùng Thiên Lương, đứng vào hàng Hoàng môn Ô phủ (*), ra vào phủ vua, việc triều đình hay cương kỷ giường mối đều hỏi ý kiến, khiến thanh khí trong lành của người dân lan tỏa đầy khắp đất trời.)Thiên Lương tại sáu cung tý ngọ, thìn tuất, dần mão là nơi nhập miếu, tại hai cung sửu mùi thừa vượng; Văn Khúc vào ba cung tị dậu sửu là miếu, ba cung dần mão mùi thừa vượng, cho nên cung vị mà hai sao đều miếu vượng liền chỉ có ba cung sửu, mão, mùi.Thiên Lương tại sửu mùi là độc tọa, đối cung là Thiên Cơ; Thiên Lương tại cung mão, tất đồng cung vớ...
Thiên Lương ở cung điền trạch
Cung Điền Trạch, Tam hợp phái, Thiên Lương, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Lương ở cung điền trạch

Thiên Lương là "ấm tinh", vì vậy khi ở cung điền trạch ắt sẽ có tổ nghiệp của cha ông để lại; rất nên gặp Thiên Vu, Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, sẽ chủ về tổ nghiệp to tát.Thiên Lương đồng cung với Thiên Mã, hoặc có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, sẽ chủ về trôi dạt, dù có tổ nghiệp của cha ông để lại cũng không được hưởng.Thiên Lương rất kị gặp Thiên Đồng đồng độ hoặc vây chiếu, trừ phi được cát hóa, hội sao cát, nếu không sẽ chủ về khó mua thêm nhà cửa đất đai, hoặc mua thêm nhà cửa đất đai thì cũng không được hưởng. Hơi gặp sát tinh, thì mua vì người khác, mà bản thân không ở, vì vậy thường thường phiêu lưu nơi đất khách, thích hợp làm việc trong ngành giao thông vận tải. Có điều, nêu được cát hóa và có sao cát, lại chủ về bán biệt thự; hoặc chủ về mua thêm nhà cửa đất đai ở nơi khá...
Thiên Lương ở cung giao hữu
Cung Nô Bộc, Tam hợp phái, Thiên Lương, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Lương ở cung giao hữu

Thiên Lương là sao "cô độc và hình khắc", trừ phi gặp các sao phụ, tá cát, nếu không sẽ không chủ về giao du rộng và có nhiều người dưới quyền. Thiên Lương Hóa Quyền hay Hóa Khoa, hoặc có cát hóa hội hợp, mới chủ về được bạn bè và người dưới quyền trợ lực và họ cũng là người chính trực, có nghĩa khí.Thiên Lương có Thiên Mã đồng độ, bạn tri giao dễ li tán, cũng chủ về thường thay đổi người dưới quyền. Cho nên bản thân cũng rất bôn ba, bận rộn; có Lộc Tồn và Thiên Mã đồng độ thì càng nặng, còn chủ về bạn bè hay người dưới quyền có tư tâm, muu lợi riêng.Thiên Lương Hóa Lộc, hoặc có Lộc Tồn đồng độ, sẽ chủ về bạn bè và người dưới quyền có lòng vì tư lợi; gặp thêm sát tinh và Địa Không, Địa Kiếp thì bị gây lụy mà tổn thất; gặp Âm Sát, Thiên Diêu, thì bị bán đứng.Thiên Lương có tứ ...
Thiên Lương ở cung huynh đệ
Cung Huynh Đệ, Tam hợp phái, Thiên Lương, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Lương ở cung huynh đệ

Thiên Lương thủ cung huynh đệ, nhập miếu thì hòa hợp, lạc hãm thì bất hòa; hội Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt thì hòa hợp; hội sát tinh thì bất hòa.Thiên Lương không có sao cát hội hợp, chủ về ít anh em trai, phần nhiêu là khác mẹ; gặp các sao đào hoa, chủ về nhiều chị em gái, ít anh em trai.Thiên Lương ở tình hình cát, sẽ chủ về được anh em hoặc bạn bè ngầm trợ lực; ở tình hình hung sẽ chủ về bị ngầm tranh chấp, bài xích, chèn ép. Cát hung đều xảy ra ngầm, không công khai.Thiên Lương có tính chất "cô độc và hình khắc", nên dù gặp cát tinh, cũng không nên hợp tác với người khác. Trừ phi người hợp tác lui về hậu trường, để bản thân mệnh tạo là người ra mặt.Thiên Lương rất mẫn cảm đối với hai sao Thiên Cơ, Thái Âm; cát hóa thì hòa hợp và được trợ giúp; nếu Hóa Kị mà cò...
Thiên Lương ở cung phụ mẫu
Cung Phụ Mẫu, Tam hợp phái, Thiên Lương, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Lương ở cung phụ mẫu

Thiên Lương là "thọ tinh", còn là "ấm tinh", ở cung phụ mẫu mà nhập miếu, không có sát tinh, hoặc sát tinh không nặng, chủ về cha mẹ song toàn.Nếu nhập miếu, không có sát tinh, mà có sao cát và cát hóa hội hợp, chủ về được hưởng phúc âím của cha mẹ. Gặp Thiên Vu và sao lộc, chủ về cha mẹ có di sản, hoặc được kế thừa sự nghiệp của cha mẹ.Thiên Lương lạc hãm, chủ về bị "hình khắc"; gặp các sao sát, kị thì càng đúng. Cổ nhân cho rằng, làm con thừa tự của người khác hoặc làm con nuôi thì có thể tránh "hình khắc". Ở thời hiện đại, thường thường chủ về xa cách thì có thể tránh.Thiên Lương có Thiên Mã, Kình Dương đồng độ, chủ về chia li với gia đình, hoặc chủ về ở rể mà xa cách cha mẹ.Thiên Lương ưa gặp Thiên Đồng đồng độ hoặc vây chiếu; nhưng Thiên Đồng Hóa Kị hoặc có tứ sát và các...
Thiên Lương ở cung phu thê
Cung Phu Thê, Tam hợp phái, Thiên Lương, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Lương ở cung phu thê

Thiên Lương ở cung phu thê, thường thường chủ về hôn nhân có mang tính chất "nạn tai". Nhưng mức độ nạn tai thế nào, thì phải xem tính chất của các sao hội hợp thực tế mà định.Thông thường, Thiên Lương ở cung phu thê, phần nhiều chủ về mối tình đầu thất bại; lại gặp sát tinh, thì suốt đời không thể quên mối tình đó, đau khổ trong lòng; nếu gặp thêm "sao lẻ" phụ, tá, thì lúc yêu nhau có người thứ ba xen vào. Không có sát tinh mà gặp cát tinh, chủ về lúc tình yêu đang nồng cháy thì bị trắc trở, gặp trở lực, hoặc vì hoàn cảnh khách quan mà giữa chừng chia tay, nhưng về sau có cơ hội tái hợp. Nếu các sao hội hợp cát hung lẫn lộn, thì có thể bị hủy bỏ hôn ước, hôn nhân bị áp lực, hôn lễ bị buộc phải dời lại ngày khác, hoặc nam nữ tình đầu ý hợp nhưng vì hoàn cảnh khách quan mà khô...
Thiên Lương ở cung phúc đức
Cung Phúc Đức, Tam hợp phái, Thiên Lương, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Lương ở cung phúc đức

Thiên Lương chủ về sang quý thanh cao, cho nên lúc ở cung phúc đức thì chủ về xem trọng sự hưởng thụ tinh thần. Hội hợp Thái Dương nhập miếu, thì Thái Dương có thể giải tính "cô kị" cua Thiên Lương, đương nhiên sinh hoạt tinh thần sẽ phong phú.Thiên Lương Hóa Lộc thì tự chuốc đố kị; Thiên Lương Hóa Quyền thì lòng tự tôn cực nặng; Thiên Lương Hóa Khoa thì thông minh, mẫn tiệp, thích hợp nghiên cứu học thuật. Có Thiên Vu đồng độ thì tư tưởng siêu thoát; có Hoa Cái đồng độ thì có khuynh hướng triết lí; hai trường hợp vừa kể nếu gặp thêm sao không, thì khó mà hiểu được tư tưởng của người này.Thái Dương lạc hãm, hội hợp với Thiên Lương, thì không thích nhàn rỗi, thường tự chuốc bận rộn, vất vả; gặp cát tinh, hay bận rộn làm việc công ích. Nếu cát hung lẫn lộn, Thiên Lương không đư...
Thiên Lương ở cung sự nghiệp
Cung Quan Lộc, Tam hợp phái, Thiên Lương, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Lương ở cung sự nghiệp

Thiên Lương là sao sang quý thanh cao, dù gặp Lộc, Quyền, Khoa và các sao phụ, tá cát, cũng không làm về hành chính, chỉ nên ở chức vị giám sát, kiểm toán. Nếu ở trong giới thương nghiệp, thì thích hợp về tài vụ, quản lí nhân sự. Nếu làm nghề tự do thì có liên quan các ngành như y dược, pháp luật, quảng cáo, quảng bá, v.v...Hội Thái Dương nhập miếu, ở thời hiện đại là người hoạt động xã hội, hoặc nghị sĩ.Thiên Lương còn là sao "cô khắc hình kị", các nghề nghiệp và chức vụ thuật ở trên, nếu suy nghĩ tỉ mỉ thì biết được sắc thái "cô độc và hình khắc" của nó. Các chức vụ này đều cần phải tuân thủ một số phép tắc nhất định, hoặc cần phải đối diện với công chúng, mà còn gánh vác trách nhiệm lớn.Thiên Lương cũng là sao nghiên cứu khoa học, vì nghiên cứu khoa học cũng có một số phép...
Thiên Lương ở cung tài bạch
Cung Tài Bạch, Tam hợp phái, Thiên Lương, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Lương ở cung tài bạch

Thiên Lương thủ cung tài bạch, thông thường không thích hợp tự kinh doanh làm ăn (trái ngược với trường hợp Thiên Lương ở cung thiên di là có thể trở thành giàu có nhờ buôn bán), làm việc trong ngành thương nghiệp cũng nên làm việc hưởng lương, nếu không ắt sẽ xảy ra khó khăn nghiêm trọng, có lúc còn gây ra nguy cơ.Thiên Lương không nên Hóa Lộc, nếu Hóa Lộc, sẽ chủ về có bất hòa, tranh chấp, rối rắm khó xử; nếu có các sao sát, kị hội hợp, thì thường thường do đó mà dẫn đến phạm pháp, kiện tụng. Nếu đồng thời hội sao cát, thi tình huống rối rắm khó xử ít hơn, mà cũng dễ hóa giải hơn.Thiên Lương có tính chất quản lí, giám sát, kiểm tra. Lúc ở cung tài bạch cũng có những tính chất này. Nếu có Thiên Nguyệt đồng độ, thì biến thành tra xét bệnh tình, cho nên có thể kiếm tiền trong ...
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)