Tổng hợp tài liệu và công cụ học tử vi đầy đủ

Tử vi là một phương pháp tiên đoán tương lai dựa trên việc phân tích ngày tháng năm sinh và giờ sinh của một người. Theo tín ngưỡng phương Đông, mỗi con người sinh ra đều mang một số mệnh được quyết định bởi các yếu tố như ngày, tháng, năm sinh, giờ sinh, vị trí sao chổi và các yếu tố vũ trụ khác. Dựa trên những yếu tố này, người ta có thể sử dụng Tử vi để đưa ra những dự báo về tương lai của một người, như vận mệnh, tình cảm, sức khỏe, công danh, tài lộc, v.v. Tử vi được xem là một phần của văn hóa và truyền thống phương Đông, đặc biệt là ở các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, v.v.

Kabala Xin chia sẻ với mọi người công cụ và tài liệu học tử vi đầy đủ:

Công cụ hỗ trợ giải đoán:

Các ebooks:

 1. Tử vi đẩu số tân biên – Vân Đằng Thái Thứ Lang
 2. Linh khu thời mệnh lý – Lê Hưng VKD
 3. Tử vi nghiệm lý – Cụ Thiên Lương
 4. Tử vi nghiệm lý toàn thư – Cụ Thiên lương
 5. Tử vi trừ mê tín – tác giả Trừ Mê Tín
 6. Tử vi khảo luận – Hoàng Thường, Hàm Chương
 7. Tử vi chân thuyên – Kiều Nguyên Tùng
 8. Tự điển tử vi – Đắc Lộc
 9. Tử vi tinh điển phần – Vũ Tài Lục: phần 1phần 2
 10. Tử vi ảo bí – Việt Viêm Tử
 11. Tử vi đại toàn – Thái Đình: phần 1phần 2phần 3
 12. Câu truyện tử vi – Thiên Phúc
 13. Tử vi giảng minh – Thiên Phúc
 14. Tử vi đẩu số và thần số học – Lê Quang Tiềm
 15. Tử vi chỉ nam – Song An: phần 1phần 2, phần 3, phần cuối
 16. Sổ tử vi kinh nghiệm – Cụ Quản Văn Thịnh: quyển thượngquyển hạ
 17. Chìa khóa tử vi – Cụ Quản Văn Thịnh
 18. Muốn luận đoán đúng lá số tử vi – Hà Vi
 19. Tử vi thực hành – Dịch lý huyền cơ
 20. Số tử vi dưới con mắt khoa học – Hà Thúc Đồng
 21. Tử vi bổ túc – Nguyễn Mạnh Bảo
 22. Tử vi đẩu số toàn thư – La Hồng Tiên do Quách Ngọc Bội dịch
 23. Tử vi đẩu số – Ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội tổng hợp
 24. Tử vi hoàn toàn khoa học – Đằng Sơn
 25. Tử vi hàm số – Nguyễn Phát Lộc
 26. Tử vi tổng hợp – Nguyễn Phát Lộc
 27. Tử vi lập thành phú đoán – Nguyễn Phúc Ấm
 28. Tử vi đẩu số phú giải – Thái Vân Trình
 29. Trung Châu Đẩu Số – Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ dịch: phần 1phần 2
 30. Trung Châu Đẩu Số – Tứ Hóa phái – Nguyễn Anh Vũ dịch: phần 1
 31. Tử vi ứng dụng – Nguyễn Nguyên Bẩy

Ngoài ra bạn có thể tìm đọc Tạp Chí Khoa Học Huyền Bí trước năm 1975  – quyển ebook hơn 1000 trang.


Nguồn: http://cohoc007.blogspot.com

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa:
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)