Môn Phái

Giao hữu rủi ro

Giao hữu rủi ro

【飞星漫谈四】为友破财 - 绝对交得过的朋友四「财禄入友,友自化忌」为友破财之前讨论过,有义气之人必为疏财仗义之人,但到底会否发生为朋友破财之事?那又要看其他宫位和流运啦。财宫宫干化禄飞入交友宫,交友宫又自化忌,表示不停要为为朋友付出金钱,担保。这种现象本无大害,因为如果没有「义气之人」的命格,而只是在流盘上遇上的话,那么,只会是为友破财吧。那个时候,不要轻易做担保或借钱给人就可以啦。但如果又配合上一篇的「义气之人」的条件,那这个人的一生就不停会为朋友于金钱上奔波啦。这种朋友,绝对交得过,因为他不会在你有危难时舍弃你;可是这个绝对不会是一个理想的配偶,因为你可能要为他/她背上他/她朋友的债。[Phi tinh mạn đàm 4] - Là giao hữu rủi ro – Bằng hữu tuyệt đối không được bỏ qua.4. "Tài hóa lộc nhập cung Nô bộc, Cung…
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)