Đạo Giáo

Tổng hợp về Đạo Giáo của Lão Tử: Đạo – Đức – Vô Vi
Đạo Giáo

Tổng hợp về Đạo Giáo của Lão Tử: Đạo – Đức – Vô Vi

Đạo giáo, còn được biết đến với tên gọi "Taoism" trong tiếng Anh, là một truyền thống tôn giáo và triết học phát triển rất sớm trong lịch sử Trung Quốc. Đạo giáo chú trọng đến việc sống hài hòa với "Đạo" (Tao), một nguyên lý cơ bản mà từ đó tất cả mọi thứ trong vũ trụ tồn tại và phát triển. "Đạo" có thể được hiểu là con đường, nguyên lý tự nhiên, hoặc quy luật của vũ trụ. Đạo giáo thường được liên kết với những tác phẩm cổ điển như "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử và "Trang Tử" của Chuang Tzu, những tác giả được coi là người sáng lập hoặc những người có ảnh hưởng lớn đối với việc hình thành tư tưởng Đạo giáo. Trong Đạo giáo, các khái niệm như "vô vi" (Wu Wei), tức là không cưỡng lại tự nhiên, "bất tử" thông qua việc tu luyện nội kính và thực hành các nghi lễ, cũng như việc tìm kiếm sự cân b...
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)