Thần Đạo

Thần Đạo (Shinto) của Nhật Bản – Tìm hiểu và Nghiên cứu
Thần Đạo

Thần Đạo (Shinto) của Nhật Bản – Tìm hiểu và Nghiên cứu

Thần Đạo của Nhật Bản thường được gọi là Shinto (tiếng Nhật: 神道). Shinto là một hệ thống tôn thờ tín ngưỡng truyền thống của Nhật Bản, tập trung vào sự tôn vinh và thần thiêng của các thần linh, tự nhiên, và tinh thần của các tổ tiên. Từ "Shinto" có nghĩa là "Đạo của các thần" hoặc "Đạo của sự tôn vinh thần linh." Shinto không có một tập trung tôn thờ cố định và không có bộ luật tôn thờ chung cho toàn bộ tín đồ Shinto. Thay vào đó, nó dựa vào các lễ hội, nguyên tắc và tín ngưỡng cụ thể của từng người Nhật Bản, gia đình hoặc vùng địa lý. Shinto thường đi kèm với các nghi lễ và thực hành liên quan đến các thần linh, như các đền thờ, bất ngờ và lễ hội. Shinto đã chịu ảnh hưởng của nhiều tôn giáo và triết học khác, đặc biệt là đối với Phật giáo và Confucianism, trong suốt lịch sử Nhật Bả...
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)