TAROT – Học Tarot và Tìm Hiểu Ý Nghĩa Lá Bài

Tarot là một bộ bài gồm 78 lá được sử dụng từ thế kỷ 15 ở các nước châu Âu như Ý và Pháp, ban đầu dùng cho các trò chơi bài.

Trong nghệ thuật chiêm tinh, người ta sử dụng Tarot như một phương tiện để tìm hiểu, phân tích và dự đoán về tình hình hiện tại, quá khứ và tương lai của một người hoặc một sự kiện cụ thể. Mỗi lá bài khi được rút ra trong một bố cục cụ thể (phổ biến như bố cục “Câu hỏi và Câu trả lời”, “Quá khứ-Hiện tại-Tương lai”, “Chéo Celtic”…) sẽ có một ý nghĩa riêng biệt dựa trên vị trí và ngữ cảnh của nó.

Công cụ Tarot từ Kabala:

Kabastro Tarot: https://tarot.kabastro.com
Kabala Tarot: https://tarot.kabala.vn
Astrology-App: https://astro-app.kabastro.com
Tensorithm – AI Tarot: https://tensorithm-tarot.kabastro.com


THE MAGICIAN

THE MAGICIAN

THE MAGICIAN – TỪ KHÓA Ý NGHĨA CỦA LÁ BÀI TAROT  Nghĩa xuôi: Quyền lực, kỹ năng, sự tập trung, hành động, tháo vát Nghĩa ngược: Thao túng, lập kế hoạch…
ACE OF WANDS

ACE OF WANDS

ACE OF WANDS – TỪ KHÓA Ý NGHĨA CỦA LÁ BÀI TAROT Nghĩa xuôi: Cảm hứng, sức mạnh, sáng tạo, khởi đầu, tiềm năng Nghĩa ngược: Trì trệ, thiếu động…
TWO OF WANDS

TWO OF WANDS

TWO OF WANDS – TỪ KHÓA Ý NGHĨA CỦA LÁ BÀI TAROT Nghĩa xuôi: kế hoạch tương lai, tiến độ, các quyết định, khám phá Nghĩa ngược: Sợ hãi tiềm…
THREE OF WANDS

THREE OF WANDS

THREE OF WANDS – TỪ KHÓA Ý NGHĨA CỦA LÁ BÀI TAROT Nghĩa xuôi: Sự chuẩn bị, tầm nhìn xa, doanh nghiệp, mở rộng Nghĩa ngược: Thiếu tầm nhìn xa,…
FOUR OF WANDS

FOUR OF WANDS

FOUR OF WANDS – TỪ KHÓA Ý NGHĨA CỦA LÁ BÀI TAROT Nghĩa xuôi: lễ kỉ niệm, hòa hợp, hôn nhân, gia đình, cộng đồng Nghĩa ngược: khắc khẩu, quá…
FIVE OF WANDS

FIVE OF WANDS

FIVE OF WANDS – TỪ KHÓA Ý NGHĨA CỦA LÁ BÀI TAROT Nghĩa xuôi: không đồng ý, cạnh tranh, xung đột, căng thẳng Nghĩa ngược: tránh xung đột, tăng cường…
SIX OF WANDS

SIX OF WANDS

SIX OF WANDS – TỪ KHÓA Ý NGHĨA CỦA LÁ BÀI TAROT Nghĩa xuôi: Được nhiều người biết đến, chiến thắng, tiến bộ, tự tin Nghĩa ngược: Độc đoán, mất…
SEVEN OF WANDS

SEVEN OF WANDS

SEVEN OF WANDS – TỪ KHÓA Ý NGHĨA CỦA LÁ BÀI TAROT Nghĩa xuôi: Thách thức, cạnh tranh, kiên trì Nghĩa ngược: Từ bỏ, quá tải, bảo vệ quá mức…
EIGHT OF WANDS

EIGHT OF WANDS

EIGHT OF WANDS – TỪ KHÓA Ý NGHĨA CỦA LÁ BÀI TAROT Nghĩa xuôi: Tốc độ, hành động, du lịch hàng không, chuyển động, thay đổi nhanh chóng Nghĩa ngược:…
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)