Thất sát

LUẬN NGỮ – Chương 2 – Tiết 15
Thất sát

LUẬN NGỮ – Chương 2 – Tiết 15

Chương 2VI CHÍNH Tiết 15: Khổng Tử nói: " Dám mạnh dạn đấu tranh phê bình chỉ trích tệ hại thói hư tật xấu thì tự nhiên họa hại sẽ tiêu tan ". Bình luận: Trong mặt trận tư tưởng văn hóa, việc đấu tranh phê bình và chỉ trích những tư tưởng sai trái, đã xuất hiện từ xa xưa. Không phê phán tư tưởng sai trái, thì tư tưởng đúng đắn không thể đứng vững được. Đây chính là điều mà ngày nay chúng ta thường nói "đấu tranh tư tưởng " vậy. Trong quá khứ, việc đấu tranh tư tưởng có khi thực hiện quá tả, có lúc đấu tranh phê phán quá mức, khuếch đại quá lớn ; có lúc đem vấn đề tư tưởng thành vấn đề chính trị một mất một còn, đem phong trào phê phán tư tưởng sai trái thành phong trào chỉnh người, trở thành thái quá. Nhưng không vì vậy mà bác bỏ đấu tranh phê phán. Cần phê phán tư tưởng sai ...
Chương 57: Quẻ LÔI TRẠCH QUY MUỘI
Huyền Học Và Đời Sống, Kiến Thức & Mạn Đàm, Lê Anh Khoa, Thất sát

Chương 57: Quẻ LÔI TRẠCH QUY MUỘI

64 quẻ dịch lấy từ cuốn “Kinh Dịch – Đạo Của Người Quân Tử” của học giả Nguyễn Hiến Lê.64 quẻ dịch lấy từ cuốn “Dịch Kinh Đại Toàn” của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ & Huyền Linh Yến Lê.64 quẻ dịch lấy từ cuốn “Bát Tự Hà Lạc – Lược Khảo” của Học Năng.Quẻ LÔI TRẠCH QUY MUỘI“Kinh Dịch – Đạo Của Người Quân Tử” của học giả Nguyễn Hiến Lê.||:|:: Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi)Quẻ Lôi Trạch Quy Muội, đồ hình ||:|:: còn gọi là quẻ Quy Muội (歸妹 gui1 mei4), là quẻ thứ 54 trong Kinh Dịch.* Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).* Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).Giải nghĩa: Tai dã. Xôn xao. Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng. Ác quỷ vi sủng chi tượng: tượng ma quái làm rối.Đã tiến lên thì phải tới, về một nơi nào đó (nơi đó là mục đích); cho nên sau quẻ...
Yếu tố Âm Dương – Ngũ Hành
Thất sát

Yếu tố Âm Dương – Ngũ Hành

Bài viết của tác giả Vi NhậtLời nói đầuNgày xuân, để ghi nhớ bao thế hệ tiền nhân, không còn gì bằng sự “ôn cố tri tân” qua sự tìm về nguồn cấu tạo nên khoa Tử vi. “Uống nước nhớ nguồn”, tại sao trong các lĩnh vực khoa học Toán hay khoa học Thực nghiệm ta đã từng sùng kính các danh nhân sáng tạo ra những phát minh, thì trong lĩnh vực khoa học Tử vi thì ta lại tỏ ra không biết cội biết nguồn. Người viết xin được nâng địa vị khoa Tử vi lên một khoa học như bất kể một khoa học nào khác, để cho xứng với Kinh Dịch (nguồn sáng tạo căn bản đầu tiên của Tử vi) một siêu tài liệu đã đoạt giải Nobel các đây vài năm. Để được như vậy, vấn đề lịch sử các cổ nhân sáng tạo, tuy cũng cần nêu lên, nhưng không phải tối cần để tự “mèo khen mèo dài đuôi”. Trong sự “Khoa học hoá” của khoa Tử vi ch...
Ưu và nhược điểm của Thất Sát thủ mệnh
Thất sát

Ưu và nhược điểm của Thất Sát thủ mệnh

Ý nghĩa của Thất Sát thủ mệnh ở các phương diện như sau:1. Ưu điểm của người có Thất Sát tọa mệnh- Có tính cách của một vị tướng, có thể độc lập xử lí ngoại vụ, cũng có năng lực về hành chính kinh doanh, sáng suốt, quả quyết, lãnh đạm, hà khắc, không nói ẩu, không cười bừa, cá tính cương cường thẳng thắn, không giận mà có uy, có thể làm cho mọi người tin phục.- Có năng lực trù tính kế hoạch; hành động theo lí trí, tính cách độc lập, không sợ khó khăn, có ý chí kiên cường vượt qua trở lực và chướng ngại, là người thực dụng. Nếu có thể bồi dưỡng thêm tính nhẫn nại, bền bỉ, thì có thể lập nghiệp thành công, nhưng cuộc đời khá lao tâm, vất vả.- Người có Thất Sát tọa mệnh, tam phương tất phải hội hợp Phá Quân và Tham Lang, nên có tính chất song trùng đặc biệt: biểu hiện bề ngoài l...
Thất Sát ở cung điền trạch
Cung Điền Trạch, Tam hợp phái, Thất sát, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thất Sát ở cung điền trạch

Thất Sát nhập cung điền trạch, nếu là độc tọa, ngoại trừ ở hai cung Dần hoặc Thân, các trường hợp còn lại mua thêm nhà cửa đất đai đều bất lợi, còn không nên làm nghề mua bán bất động sản.Thất Sát rất ưa có sao lộc, tuy không có sản nghiệp của cha ông để lại, nhưng có thể tự tạo dựng. Nếu Thất Sát đồng cung với Lộc Tồn, lại có Hóa Lộc trùng điệp, nhưng lại gặp Địa Không, Địa Kiếp, thì tổ nghiệp bị phá tán trước, đến đại vận tốt có thể khôi phục như cũ."Vũ Khúc, Thất Sát" thủ cung điền trạch, mà Thất Sát lạc hãm, thông thường bất lợi về bất động sản; chỉ hơi gặp sát tinh, hoặc đối cung là Thiên Phủ không cát tường thì sản nghiệp dễ bị phá tán. Vũ Khúc cần phải Hóa Lộc, mới chủ về tự mua nhiều sản nghiệp.Thất Sát thủ cung điền trạch, rất ngại có sao kị đồng độ. Vũ Khúc Hóa Kị c...
Thất Sát ở cung giao hữu
Cung Nô Bộc, Tam hợp phái, Thất sát, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thất Sát ở cung giao hữu

Thất Sát thủ cung giao hữu, chủ về giao du không rộng, người dưới quyền ít. Nếu có các sao phụ, tá cát hội hợp, mới có thể tăng nhiều, nhưng vẫn không tăng trợ lực.Thất Sát cần phải gặp Hóa Lộc, hoặc hội Lộc Tồn, mới có thể điều hòa, chủ về được trợ lực để kiếm tiền.Có điều, Thất Sát đồng độ với Lộc Tồn, thì bị Kình Dương và Đà La giáp cung, lại chủ về dễ giao du với tiểu nhân, bản thân mệnh tạo sẽ bị bạn bè chèn ép, hoặc bị người dưới quyền uy hiếp; nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao hội họp, thì vì vậy mà bị tổn thất, hao tài, phá tán.Thất Sát có sát tinh cùng bay đến, thì không nên hội họp với Hóa Quyền, nếu không sẽ chủ về tớ hiếp đáp chủ. Gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Thiên Hư, Âm Sát, Kiếp Sát thì bị họ nắm được nhược điểm và xâm ph...
Thất Sát ở cung huynh đệ
Cung Huynh Đệ, Tam hợp phái, Thất sát, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thất Sát ở cung huynh đệ

Thất Sát thủ cung huynh đệ, gặp Lộc, Quyền, Khoa và Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về nhiều anh em. Nếu cung mệnh gặp Tả Phụ, Hữ Bật, thì Thất Sát ở cung huynh đệ tuy không hội các sao phụ, tá cát, cung chủ về nhiều anh em, nhưng có hình khắc hoặc bất hòa.Thất Sát thủ cung huynh đệ, có sát tinh tụ hợp, sẽ chủ về cô độc; nếu gặp thêm Thiên Hình thì chủ về hình khắc, nếu không, từ nhỏ anh em đã chia li.Nếu Thất Sát ở cung huynh đệ có các sao sát, hình, mà cung mệnh lại gặp Tả Phụ, Hữu Bật và các sao cát, là có cha mẹ "lưỡng trùng". Ví dụ như bản thân mệnh tạo có nhiều anh em, sau khi cho làm con nuôi thì không có anh em, hoặc vốn nhiều anh em nhưng bị hình khắc mà thành cô độc. Nói "hình khắc", suốt đời tàn tật cũng là ứng nghiệm của "hình khắc".Hễ Thất Sát ở cung huynh đệ, cung mệnh ắt ...
Thất Sát ở cung phụ mẫu
Cung Phụ Mẫu, Tam hợp phái, Thất sát, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thất Sát ở cung phụ mẫu

Thất Sát ở cung phụ mẫu không phải là sao thiện, dù nhập miếu, cũng có quan hệ xa cách với cha mẹ; rất ghét gặp Vũ Khúc hoặc Liêm Trinh đồng độ.Thất Sát đồng độ với Tử Vi, có sao cát, không chủ về "hình khắc", chỉ chủ về cha mẹ cực kì độc đoán. Nếu không có sao cát, nhưng có các sao hình, sát, kị, thì vẫn chủ về "hình khắc", bất hòa, hoặc xa cách.Thất Sát thủ cung phụ mẫu, sát tinh nhẹ, chủ về có sự ngăn cách giữa hai đời, cũng chủ về bất hòa với cấp trên.Thất Sát không ưa hội Cô Thần, Quá Tú, nếu không sẽ chủ về cô độc, cũng chủ về quan hệ xa cách với cấp trên.Thất Sát đối nhau với "Tử Vi, Thiện Phủ", gặp sát tinh, hoặc gặp "sao lẻ" phụ, tá, chủ về có cha mẹ "lưỡng trùng".Thất Sát hội Tử Vi Hóa Quyền, cha mẹ có thành kiến cực nặng.Thất Sát hội Tử Vi Hóa Khoa, lại gặp cát tin...
Thất Sát ở cung phu thê
Cung Phu Thê, Tam hợp phái, Thất sát, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thất Sát ở cung phu thê

Thất Sát bay đến cung phu thê, nếu có cát hóa hội chiếu, mà còn gặp các sao phụ, tá, thì chủ về bạn đời nên có sự nghiệp riêng. Nếu cùng làm chung, nam mệnh chủ về vợ đoạt quyền chồng.Thất Sát ở cung phu thê, thông thường nên kết hôn muộn. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh hội chiếu, hoặc Kình Dương, Đà La hội chiêu, không những kết hôn sớm bất lợi, mà lúc trẻ yêu đưong cũng gặp nhiều sóng gió, trắc trở, rốt cuộc thành hôn đại cho xong, phần nhiều tình cảm vợ chồng không được thắm thiết.Thất Sát ở cung phu thê, gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, lại được cát hóa và có sao cát, chủ về bạn đời phát tài ở nơi xa; nhưng gặp Lộc Tồn, Thiên Mã mà còn gặp các sao sát, kị, sẽ chủ về vợ chồng giữa chừng chia tay. Thất Sát hội Tham Lang Hóa Kị, lại gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về bị ngư...
Thất Sát ở cung phúc đức
Cung Phúc Đức, Tam hợp phái, Thất sát, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thất Sát ở cung phúc đức

Thất Sát ở cung phúc đức, nhập miếu, tuy có lí tưởng, nhưng lại bất lợi về hôn nhân, vì vậy nên kết hôn muộn. Thất Sát lạc hãm thì tư tưởng có khuynh hướng tiêu cực.Thất Sát có lí tưởng thiên nặng lợi ích cá nhân, do đó thường mang tâm trạng có tài mà không gặp thời. Nếu gặp các sao sát, kị, thì lòng đầy oán trách, có thể biến thành kích động.Thất Sát không ưa Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về gặp trắc trở, bất an trong tình cảm, mà còn có nhiều hành vi vô vị; gặp Vũ Khúc Hóa Kị, thì nội tâm hay lo lắng.Nữ mệnh Thất Sát ở cung phúc đức, cũng bất lợi về hôn nhân, nên kết hôn muộn, hoặc chủ về làm nhị phòng hay kế thất; gặp các sao sát, kị thì càng nặng.Thất Sát gặp Vũ Khúc Hóa Kị đồng độ hoặc đối nhau, hôn nhân cũng bất lợi, thường thường bị hình khắc, sinh li, hoặc bạn đời cơ thể hư ...
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)