Kinh dịch & Đời sống

Sao Thiên Đồng ở cung Huynh Đệ

Sao Thiên Đồng ở cung Huynh Đệ

Miếu vượng thì nhiều anh chị em, tính tình đoan trang ôn hòa, duyên huynh đệ sâu sắc có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lạc hãm thì ít anh chị em, quan hệ bình thường. Thái Âm đồng cung, tướng mạo xinh đẹp, được giúp...