Thiên Phủ

Tiết 6: Luận Tài vận

Tiết 6: Luận Tài vận

Cung Tài bạch đại biểu biểu cho phương thức mưu cầu tiên tài, đại biểu cho tiền tài và tình hình sử dụng tiền tài, chủ yếu cần xem tình…
BÌNH GIẢI SAO HOÁ KHOA

BÌNH GIẢI SAO HOÁ KHOA

Hóa Khoa là sao của Trung Thiên, Dương Thuỷ, chủ về thành danh. Ưa gặp Khôi Việt, rất thích Sửu (Âm Thổ), Ngọ (Dương Hoả), Thân (Dương Kim). Không kị…
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)