Vũ Khúc

Luận giải về sao Vũ Khúc của các danh sư
Vũ Khúc

Luận giải về sao Vũ Khúc của các danh sư

Sao Vũ khúc - Lục Bân Triệu Sao Vũ khúc trong thuyết ngũ hành thuộc âm kim, ở trên trời thuộc chòm sao Bắc Đẩu, hóa làm tài, là chủ tinh của cung Tài bạch. Ở trong mệnh người ta có thể phát có thể bại. Sao Vũ Khúc rất kị gặp sao Hóa Kị (năm Nhâm), gặp thì sự nghiệp thất bại. Gặp Sát tinh, thì điên đầu nát óc không thể dàn xếp được. Mừng nhất là gặp sao Hóa Lộc, nguồn tiền tài cuồn cuộn tới, sự nghiệp phát triển, uy danh lẫy lừng. Vũ Khúc ở Thìn hoặc Tuất, có Tả phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt, Văn xương, Văn khúc hội chiếu, lại gặp tam hóa Khoa Quyền Lộc vây chiếu, là tối thượng cách. Vũ Khúc ở Tị hoặc Hợi thì bình thường, có kỹ năng chuyên môn. Nếu gặp Kình Đà Hỏa Linh là công việc về kỹ thuật. Vũ khúc thủ mệnh ở Mão là lạc hãm. Còn Tham lang ở Hợi, có Lộc tồn xung chiế...
Luận sao Vũ Khúc thủ mệnh thân toàn thư
Vũ Khúc

Luận sao Vũ Khúc thủ mệnh thân toàn thư

Thuộc tính ngũ hành của sao Vũ khúc là âm kim, là ngôi sao thứ sáu trong chòm Bắc Đẩu, hóa khí là tài chủ cung Tài bạch. Sao chính tài Vũ khúc nếu nhập đất tài (tức cung Tài bạch), chủ về vượng tiền tài, có tài quản lý tiền của. Nếu nằm đồng cung với Thiên đồng chủ về sống thọ. Sao Vũ khúc đồng thời cũng là sao Quả Tú chủ về cô quả neo đơn, nếu nhập cung lục thân, dễ vô duyên với thân thích, trở nên cô độc lẻ loi. Sao Vũ khúc ưa thích đồng cung với sáu Cát tinh, vì có thể tăng cường sức mạnh cho sao Vũ khúc. Sao Vũ khúc cũng ưa gặp các sao tam hóa Lộc Quyền Khoa để tăng cường độ sáng. Nếu Vũ khúc đồng cung với Hỏa tinh, Hóa Kị, Cô thần, Quả tú, thì tự nó sẽ có sự biến đổi rất lớn về tính chất. Sao Vũ khúc ưa nằm đồng cung, hoặc ở vị trí xung chiếu với một trong ba sao Thất sá...
Thuyết “Tham Vũ đồng hành cách”
Tham lang, Tử vi, Vũ Khúc

Thuyết “Tham Vũ đồng hành cách”

"Tham Vũ đồng hành cách" – tức Tham Lang Vũ Khúc nhị tinh tại tinh bàn đích cung sửu hoặc mùi, mà cung Mệnh đóng ở đây.– Cổ nhân cho rằng cách cục này: "Văn tác giam ti thân hiển đạt, vũ thần dũng mãnh trấn biên cương" (Làm quan văn, thì hiển đạt, làm quan võ thì dũng mãnh trấn biên cương). Vũ Khúc là tài tinh, vừa là vũ chức, gặp Tham Lang đồng cung chủ phú, có thể gia tăng thanh thế của Vũ Khúc, vì lẽ đó định là mỹ cách (cách tốt). – Nhưng người có cách "Tham Vũ đồng hành", tại xã hội hiện đại đa số lại không làm quan. Vương Đình Chi đã từng gặp qua một vị bằng hữu là thầy thuốc ngoại khoa, ông ta có mệnh cách thuộc loại này. Thầy thuốc ngoại khoa sát khí lớn, hằng ngày khi làm việc chủ yếu sử dụng dao mổ xẻ, tự nhiên tính chất cơ bản này theo như lời cổ nhân lại giống nhau...
Vũ Khúc – Toàn Thư
Vũ Khúc

Vũ Khúc – Toàn Thư

Sao Vũ khúc - Toàn thư Thuộc tính ngũ hành của sao Vũ khúc là âm kim, là ngôi sao thứ sáu trong chòm Bắc Đẩu, hóa khí là tài chủ cung Tài bạch. Sao chính tài Vũ khúc nếu nhập đất tài (tức cung Tài bạch), chủ về vượng tiền tài, có tài quản lý tiền của. Nếu nằm đồng cung với Thiên đồng chủ về sống thọ. Sao Vũ khúc đồng thời cũng là sao Quả Tú chủ về cô quả neo đơn, nếu nhập cung lục thân, dễ vô duyên với thân thích, trở nên cô độc lẻ loi. Sao Vũ khúc ưa thích đồng cung với sáu Cát tinh, vì có thể tăng cường sức mạnh cho sao Vũ khúc. Sao Vũ khúc cũng ưa gặp các sao tam hóa Lộc Quyền Khoa để tăng cường độ sáng. Nếu Vũ khúc đồng cung với Hỏa tinh, Hóa Kị, Cô thần, Quả tú, thì tự nó sẽ có sự biến đổi rất lớn về tính chất. Sao Vũ khúc ưa nằm đồng cung, hoặc ở vị trí xung chiếu với ...
Vũ Khúc – can Giáp hóa Khoa
Vũ Khúc

Vũ Khúc – can Giáp hóa Khoa

Vũ khúc hóa Khoa không chủ về "khoa danh" (có danh tiếng trong khoa cử), khác với Hóa Khoa của Văn xương và Văn khúc. Khi Vũ khúc hóa Khoa chỉ chủ về có danh tiếng giới hạn trong một ngành nghề, hoặc trong một phạm vi nhất định, chưa chắc được đại chúng trong xã hội biết đến. Cho nên Vũ khúc hóa Khoa không có ý vị được tuyên dương rộng rãi. Hơn nữa, một khi tuyên dương rộng rãi, sẽ dễ bị ở vào vị trí lúng túng, gượng gạo, khó xử, như bị người ta đả kích, đố kị,.v.v… Nữ mệnh càng dễ bị rắc rối về tình cảm, thường bị người đã có gia đình theo đuổi. Ưu điểm lớn nhất của Vũ khúc hóa Khoa là làm tăng năng lực quyết đoán theo hướng tốt, chẳng bị rơi vào tình trạng võ đoán hoặc suy nghĩ nông cạn.Tinh hệ "Vũ khúc Thiên phủ" thủ Mệnh ở hai cung Tý hoặc Ngọ, mà Vũ khúc hóa Khoa, đối cu...
Sao Vũ khúc – Vương Đình Chi
Vũ Khúc

Sao Vũ khúc – Vương Đình Chi

Sao Vũ khúc miếu ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, hãm ở Mão.Vũ Khúc là sao thứ sáu của Bắc Đẩu, thuộc âm kim, hóa khí làm"tài"(tiền tài).Về tính cách, Vũ khúc chủ về quyết đoán mau lẹ, khuyết điểm của Vũ khúc là suy nghĩ nông cạn. Người có Vũ khúc thủ mệnh có thể phát nhanh mà cũng có thể bại nhanh. Vũ khúc tính cương, vì vậy không nên có thêm Hỏa tinh, Linh tinh đồng độ, nếu gặp Hỏa Linh ắt dễ vì xung động nhất thời mà xảy ra tai ách, khi hóa giải tai nạn sẽ phải trả giá rất đắt.Do tính cương, Vũ khúc cũng không nên gặp các sao Văn (Văn xương, Văn khúc, Hóa Khoa), nếu không sẽ chủ về do dự thiếu quyết đoán, nhưng bề ngoài thì giống như rất có chủ kiến, dẫn đến xử sự tiến thoái không hợp lý, giống như người có văn tài mà làm công việc quản lí về quân sự, đương nhiên không thích hợp.T...
Can Canh – Vũ khúc Hóa Quyền
Vũ Khúc

Can Canh – Vũ khúc Hóa Quyền

Vũ Khúc là sao tiền tài, sau khi hóa Quyền sẽ làm tăng sự hiển hách của thanh thế. Do Vũ Khúc chủ về hành động, tức là có biểu hiện cụ thể, nên sau khi hóa Quyền càng chủ về hành động quả cảm và quyết đoán. Nhưng đồng thời Vũ khúc còn có biểu hiện bạc tình, nên sau khi hóa Quyền sẽ chủ về không từ một thủ đoạn nào. Khác với thủ đoạn của Tham Lang hóa Quyền, người Vũ khúc hóa Quyền về căn bản sẽ không cần biết phản ứng của người khác sẽ như thế nào, muốn làm thì làm, do đó không có thâm ý. Ở xã hội hiện đại, tính chất này thường thích hợp với người trong giới kinh doanh, có thể phát huy sức quyết đoán, mà ít nhiều thì cũng có người đố kị.Do Vũ khúc mang theo tính"cô độc và hình khắc", nên nữ mệnh không ưa hóa Quyền, dễ gặp trở ngại về hôn nhân, hoặc không có duyên với con cái...
Vũ Khúc ở cung sự nghiệp
Cung Quan Lộc, Tam hợp phái, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái, Vũ Khúc

Vũ Khúc ở cung sự nghiệp

Vũ Khúc là sao tiền tài, lúc thủ cung sự nghiệp sẽ có lợi cho công việc liên quan đến kinh tế tài chính, hoặc quan thuế. Lấy trường hợp được Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa là thích hợp, còn nên gặp thêm các sao phụ, tá cát.Vũ Khúc còn là "kim tinh", cho nên chủ về sự nghiệp có tính chất kim thuộc. Nếu đồng cung với sát tinh, cổ nhân định là thợ vàng, thợ bạc, thợ đổng. Ở thời hiện đại, nghề nghiệp về công nghệ có nhiều, hễ liên quan đến khoa học kĩ thuật thì đều thuộc loại này.Nếu Vũ Khúc không có sát tinh đồng độ, nhưng lại ở tam phương hội hợp, còn gặp Phá Quân, Thất Sát, thì tính chất kim thuộc chuyển thành công cụ bén nhọn, thích hợp với những nghề nghiệp dùng công cụ bén nhọn để kiếm tiền, như quân nhân, cảnh sát, bác sĩ ngoại khoa, nha sĩ, v.v...Hễ Vũ Khúc ở cung sự nghiệ...
Vũ Khúc ở cung tài bạch
Cung Tài Bạch, Tam hợp phái, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái, Vũ Khúc

Vũ Khúc ở cung tài bạch

Vũ Khúc là sao tiền tài, chủ về hành động kiếm tiền, vì vậy ắt sẽ có sự nghiệp trước rồi mới có tiền tài. Thông thường rất thích hợp kinh doanh làm ăn, nhưng có lúc cũng thích hợp làm công việc chuyên nghiệp. Có điều thiếu phúc ấm của cha, cần phải dựa vào năng lực khai sáng của bản thân.Do Vũ Khúc thiên về hành động, cho nên cũng giỏi kiếm tiền, thông thường rất ít khi chịu yên mà làm việc hưởng lương. Nhung trường hợp "Vũ Khúc, Thiên Tướng" thủ cung tài bạch, có lúc cũng có ngoại lệ.Vũ Khúc Hóa Lộc, hoặc đồng độ với Lộc Tồn, không gặp các sao sát, kị, hình, ắt có thế trở thành cự phú. Thời kì ứng nghiệm phần nhiều ở đại vận có sao tiền tài "Lộc trùng điệp". Có điều, nguyên cục nếu đồng thời gặp Văn Khúc Hóa Kị, thì bị nhiều tổn thất.Vũ Khúc là sao thuộc kim, thích hợp làm n...
Vũ Khúc ở cung thiên di
Cung Thiên Di, Tam hợp phái, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái, Vũ Khúc

Vũ Khúc ở cung thiên di

Vũ Khúc thủ cung thiên di, chủ về sau khi thiên di đến đất khách ắt sẽ rất bận rộn, vất vả; có thu hoạch hay không, cần phải xem có hội sao cát hay không mà định. Ưa nhất là gặp sao lộc, sẽ chủ về buôn bán đắc lợi ở nơi xa. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, hao, chủ về ở nơi xa gặp nhiều thị phi trắc trở, dẫn đến bi quan, thường thường phải bị kẹt luôn ở nước ngoài (hoặc nơi xa).Vũ Khúc gặp Tham Lang đồng độ hoặc tương hội, rất nên kinh doanh làm ăn ở nơi xa; gặp cát hóa và sao cát, hoặc gặp "Hỏa Tham", "Linh Tham", có thể chủ về hoạnh phát; nếu đồng thời gặp thêm sát tinh, thì hoạnh phát rồi hoạnh phá.Hễ Vũ Khúc đồng độ hoặc đối nhau với "Hỏa Tham", "Linh Tham", sau khi phát tài rất nên quay về cố thổ. Nếu cung mệnh ở hai cung Sửu hoặc Mùi, vô chính diệu, đối cung là "Vũ Khúc, ...
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)