Thái Âm

BÌNH GIẢI SAO HOÁ KHOA
Hóa Khoa, Hóa Kỵ, Hóa Lộc, Thái Âm, Thiên Phủ

BÌNH GIẢI SAO HOÁ KHOA

Hóa Khoa là sao của Trung Thiên, Dương Thuỷ, chủ về thành danh. Ưa gặp Khôi Việt, rất thích Sửu (Âm Thổ), Ngọ (Dương Hoả), Thân (Dương Kim). Không kị các sao hung, chỉ ngại Không Kiếp và Nhật Nguyễn hãm.Nói về sao nào đi với Hoá Khoa. Nếu là Vũ Khúc, Thái Âm, Thiên Phủ Hoá Khoa, chủ về có tiếng tăm trong giới làm ăn kinh doanh. Nếu là Văn Xương hoặc Văn Khúc Hoá Khoa thỉ chủ về học hành thành tài, là người nho nhã. Nếu Tử Vi Hoá Khoa thì bất kể theo ngành nghề nào đều có thể hơn người. Nếu Thiên Cơ Hoá Khoa thì nên phát triển trong giới công nghiệp hoặc thương nghiệp.Hoá Khoa thủ Mệnh, ở cung lục hợp mà gặp Hoá Lộc, ví như Hoá Khoa cung Tí, Hoá Lộc cung Sửu, gọi là Khoa minh Lộc ám, chủ về nhờ khoa cử công danh, có tiếng tăm mà được quan lộc, hoặc được nâng cao địa vị xã hội....
Thái Âm ở cung điền trạch
Cung Điền Trạch, Tam hợp phái, Thái Âm, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thái Âm ở cung điền trạch

Thái Âm chủ về phú, cho nên nhập miếu thì lợi về điền trạch, nếu người sinh vào ban ngày mà gặp Thái Âm lạc hãm, sẽ chủ về mua thêm nhà cửa đất đai rất gian nan.Thái Âm có các sao phụ, tá đồng độ, người xưa cho rang được hưởng tổ nghiệp. Cho nên Thái Âm gặp cát tinh, thì có tổ nghiệp mà còn có thể tự mua thêm.Thái Âm cũng ưa gặp Thái Dương đồng độ hoặc vây chiếu, cố nhân cho rằng, "Thái Dương, Thái Âm" ở cung điền trạch thì gia đạo hưng thịnh. Ý vị này cũng có thể áp dụng ở nơi làm việc.Nếu Thái Âm lạc hãm, thì dù có sao cát cũng có khuyết điểm. Nếu lại có ám tinh bay đến, các sao hình, hao tụ tập, e rằng phải chia li mẹ. "Ám tính" ở đây là nói Cự Môn hay Văn Khúc Hóa Kị. Trường hợp Môn Hóa Kị thì sản nghiệp có thị phi, phá tán; trường hợp Văn Khúc Hóa Kị thì bất lợi về mẹ. N...
Thái Âm ở cung giao hữu
Cung Nô Bộc, Tam hợp phái, Thái Âm, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thái Âm ở cung giao hữu

Thái Âm nhập miếu, người sinh vào ban đêm, chủ về giao du rộng, còn có bạn bè hữu ích. Nếu lạc hãm, người sinh vào ban ngày, phần nhiều chỉ qua lại sơ sơ, mà phần nhiều là người xấu.Thái Âm Hóa Lộc, chủ về nhờ bạn bè trợ lực, hoặc người dưới quyền phò tá mà kiếm được tiền; Thái Âm Hóa Quyền, chủ về được lợi ích về phương diện quyền tài chính; Thái Âm Hóa Khoa, chủ về có bạn bè và người dưới quyền trung thành có thể nhờ cậy được. Nếu Thái Âm Hóa Kị, sẽ chủ về bị gây lụy mà phá tài, cũng chủ về bị ảnh hưởng của bạn bè mà đầu tư thất bại, hoặc vì người dưới quyền mà hao tài, phá tán.Thái Âm đồng độ với Thái Dương, gặp Văn Xương, Văn Khúc, chủ về có nhiều người dưới quyền, cũng có nhiều môn hạ; nếu đồng thời gặp thêm các sao sát, kị, hình, hao, thì sẽ vì vậy mà hao tài, tổn thất,...
Thái Âm ở cung huynh đệ
Cung Huynh Đệ, Tam hợp phái, Thái Âm, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thái Âm ở cung huynh đệ

Thái Âm thủ cung huynh đệ, nhập miếu, người sinh vào ban đêm rất tốt; lạc hãm, đối với trường hợp người sinh vào ban đêm, cần phải gặp cát tinh mới chủ về anh em hòa hợp; nếu gặp sát tinh, phần nhiều có hình khắc hoặc bất hòa. Đối với người sinh vào ban ngày, dù nhập miếu cũng không hòa hợp; gặp sát tinh thì chủ về hình khắc, bất hòa; gặp cát tinh mới hòa hợp, nhưng cũng có những khiếm khuyết đáng tiếc. Nếu người sinh vào ban ngày gặp Thái Âm lạc hãm, thì hình khắc rất nặng.Thái Âm thủ cung huynh đệ, có sao hình, phần nhiều chủ về có chị em gái. (so với Thái Dương thủ cung huynh đệ, có sao hình, sẽ chủ về có anh em trai.)Thái Âm Hóa Kị thủ cung huynh đệ, không có sát tinh, tuy chủ về bị anh em hay bạn hợp tác gây lụy, nhưng phần nhiều là do vô tình, chứ không cố ý.Thái Âm Hóa...
THÁI ÂM
Thái Âm

THÁI ÂM

(VƯƠNG ĐÌNH CHI ĐÀM TINH)(Dịch và bình chú: Hà Phong)Tử Vi đẩu số bình đoán Thái Âm, luôn phải xem xét cân nhắc trên 3 mặt: Thái Âm đóng tại vị trí là miếu vượng hay lạc hãm; người có Thái Âm tại Mệnh là sinh ban ngày hay ban đêm; ngày sinh của người đó là thuộc thượng huyền hay hạ huyền.Thái Âm tại 3 cung Hợi Tý Sửu là đẹp nhất, tại Thân Dậu Tuất đứng thứ hai, tại Dần Mão Thìn là mất đi ánh sáng, tại 3 cung Tị Ngọ Mùi là lạc hãm nên lúc này tính chất (của Thái Âm) tương đối không đẹp (不祥). Trong tất cả các cung thì tại Hợi là cát lợi nhất, được gọi là "Nguyệt lãng thiên môn". Thiên môn là chỉ vị trí cung Hợi.Cái gọi là người sinh ban ngày, là nói đương số sinh vào giờ Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi; người sinh ban đêm, nghĩa là sinh vào giờ Thân Dậu Tuất Hợi Tý Sửu.Thượng huyền và ...
Thái Âm ở cung phụ mẫu
Cung Phụ Mẫu, Tam hợp phái, Thái Âm, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thái Âm ở cung phụ mẫu

Thái Âm thủ cung phụ mẫu, thông thường không chủ về "hình khắc". Nếu Thái Âm nhập miếu, dù gặp sát tinh, thường thường cũng chỉ chủ về sinh li.Thái Âm lạc hãm thì bất lợi về mẹ; nếu đồng cung với Hóa Tinh, Linh Tinh, thì chi chủ về chia li; sát tinh nặng thì nên đề phòng "hình khắc".Thái Âm độc tọa không nên lạc hãm. Trường hợp nhẹ thì lúc bé cô độc, không được mẹ chăm sóc; nặng thì rời xa cha mẹ, hoặc mẹ bị "hình thương".Thái Âm có Kình Dương đồng độ, chủ về duyên phận với mẹ bạc bẽo, lạc hãm thì càng nặng.Thái Âm có Đà La đồng độ, chủ về bất hòa với mẹ, lạc hãm cũng càng nặng.Thái Âm có Thiên Mã, Thiên Hư đồng độ, không gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh cũng chủ về rời xa cha mẹ; gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, lúc bé đã li tán cha mẹ; nếu gặp thêm "sao lẻ", thường thường chủ về làm con nuô...
Thái Âm ở cung phu thê
Cung Phu Thê, Tam hợp phái, Thái Âm, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thái Âm ở cung phu thê

Thái Âm thủ cung phu thê, có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ hay tương hội, chủ về chồng nhờ vợ mà quý hiển, cũng chủ về vợ xinh đẹp, hiền tuệ. Cổ nhân nói: "Thái Âm đồng cung với Văn Xương, Văn Khúc ở cung thê, chủ về khoa cừ đỗ đạt" (Thái Âm đồng Xương Khúc vu thê cung, thiềm cung chiết quế chi vinh), ở thời hiện đại chưa chắc đã ứng nghiệm như vậy. Có sao lộc đồng độ, chủ về nhờ vợ mà có tiền của.Thái Âm thủ cung phu thê, gặp các sao sát, kị, nữ mệnh sinh vào ban ngày, mà Thái Âm lại Hóa Kị, mới chủ về chồng bị nạn tai, bệnh tật. Nam mệnh chủ về không đồng lòng với vợ, hoặc bị nhà vợ gây lụy.Thái Âm gặp Văn Xương, Văn Khúc còn gặp các sao đào hoa, chủ về bạn đời dễ được người khác giới ưu ái, nên làm những nghề nghiệp kinh doanh tiếp xúc nhiều với người khác giới. Trường hợp đ...
Thái Âm ở cung phúc đức
Cung Phúc Đức, Tam hợp phái, Thái Âm, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thái Âm ở cung phúc đức

Thái Âm chủ về "tĩnh", cho nên lúc ở cung phúc đức, thông thường chủ về ưa yên tịnh. Dù Thái Âm lạc hãm, có sát tinh, cũng chủ về người này có thể yên tĩnh trong chỗ náo nhiệt, hoặc có thể an nhàn trong lúc bận rộn. Có điều, bất kể nhập miếu hay lạc hãm, đều chủ về lực cạnh tranh không mạnh.Thái Âm ở cung phúc đức, nhập miếu, chủ về có sự hưởng thụ tinh thần, mà còn lạc quan. Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp đồng cung hoặc tương hội, thì có thể là lạc quan do chẳng quan tâm chuyện gì, hoặc hay nằm mơ giữa ban ngày, say sưa trong cảnh mộng; gặp thêm sát tinh, Thiên Hư, Đại Hao, Thiên Nguyệt, Thiên Hình, Thiên Diêu thì có thể biến thành chứng tự kỉ. Nếu cò gặp Thiên Đồng Hóa Kị đồng độ, sẽ chủ về thiểu năng trí tuệ, hoặc tâm lí không bình thường.Thái Âm nhập miếu ở cung Hợi, đối nha...
Thái Âm ở cung sự nghiệp
Cung Quan Lộc, Tam hợp phái, Thái Âm, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thái Âm ở cung sự nghiệp

Thái Âm chủ về phú mà không chủ về quý, cho nên lúc thủ cung sự nghiệp, ắt sẽ ưa gặp Văn Xương, Văn Khúc hội hợp, mới chủ về có địa vị xã hội.Thái Âm hội các sao khoa văn, thích hợp với lãnh vực văn nghệ, quảng bá; cũng có thể làm việc trong chính giới, chức trách thường sẽ có liên quan đến văn hóa. Nói các sao khoa văn, tức là chi Văn Xương, Văn Khúc, Long Trì, Phương Các, Thiên Tài, Hóa Khoa.Nếu gặp các sao khoa văn, lại gặp thêm các sao đào hoa đến hội, sẽ chủ về khuynh hướng nghệ thuật đã thành nếp, nhất là nghệ thuật biểu diễn.Thái Âm hội Thiên Khôi, Thiên Việt hoặc hội Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp, có thể làm việc trong chính giới, nhưng cần phải có học lực khá mới được thăng tiến đến chức vị cao, nếu không chỉ có hư danh, lên đến một giới hạn nào đó thì không tiến bộ nữa, k...
Thái Âm ở cung tài bạch
Cung Tài Bạch, Tam hợp phái, Thái Âm, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thái Âm ở cung tài bạch

Thái Âm là sao tiền tài, nhưng Thái Âm chủ về "tĩnh", chủ về "tàng chứa"; cho nên về phương diện tiền bạc là biểu trưng cho sự tích lũy, tích tụ và suy nghĩ cẩn thận, hưởng thụ. Khác với Thiên Phủ, bởi vì Thiên Phủ chỉ có ý nghĩa giữ tiền, không biểu trưng cho sự hưởng thụ và suy nghĩ cẩn thận. Đây giống như một ngân hàng, ngân hàng có thể giữ nhiều tài khoản, nhung bản thân các nhân viên ngân hàng chẳng thể hưởng thụ về mặt tinh thần đối với những tài khoản này. Thái Âm thì giống như một nhà quản lí kinh doanh tiền tệ, nhờ kế hoạch của bản thân mà thu được thành quả, đương nhiên phải có cảm giác thỏa mãn.Thái Âm cũng khác với Vũ Khúc, vẫn lấy kinh tế tài chính làm ví dụ. Thái Âm giống như nhà quản lí đưa ra quyết sách, lập kế hoạch đầu tư, còn Vũ Khúc thì giống như nhân viên...
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)