THẦN SỐ HỌC | Học & Tìm hiểu về Numerology

Thần số học, còn được gọi là số học hay numerology trong tiếng Anh, là một hệ thống tín hiệu trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo. Nó nghiên cứu và tìm hiểu sự liên kết giữa các con số và các sự kiện trong cuộc sống, cũng như mối quan hệ giữa các con số và tính cách, định hướng, tình yêu, sự nghiệp và sự thành công của con người.

>>> Công cụ Xem thần số học miễn phí từ Kabala: https://number.kabala.vn


Thần số học căn cứ vào ý tưởng rằng các con số có ý nghĩa sâu sắc và tác động lên cuộc sống của chúng ta. Nó xem xét ngày sinh, tên và các thông tin cá nhân khác của một người để tìm ra các con số quan trọng, sau đó từ đó rút ra những thông điệp và dự đoán về cuộc sống của họ.

Trong thần số học, mỗi con số từ 1 đến 9 có một ý nghĩa đặc biệt, và cũng có những con số đặc biệt như 11, 22 và 33 được gọi là “số ma thuật” và có ý nghĩa lớn hơn. Các con số này được xem là mang lại tiềm năng, năng lượng và tầm nhìn đặc biệt.

Một số phương pháp phổ biến trong thần số học bao gồm việc tính toán số đặc trưng (là tổng các chữ số của một số), xem xét các mẫu và mối quan hệ giữa các con số, và tạo ra các bản mô tả và dự đoán dựa trên các con số này.

Tuy nhiên, thần số học (numerology) không được xem là một khoa học chính thống và không có bằng chứng khoa học cụ thể để chứng minh tính chính xác của nó. Nhiều người sử dụng thần số học để có cái nhìn sâu sắc hơn về bản thân và cuộc sống của họ, nhưng nó cũng có thể được coi là một hình thức của tâm linh hoặc giải trí tương tự như tử vi.

Số đường đời 33

Số đường đời 33

Ý nghĩa Trong thần số học, các con số đều sẽ có ý nghĩa nhất định. Tuy nhiên đối với những con số có từ 2 số trở lên như…
Số đường đời 11

Số đường đời 11

Ý nghĩa Số chủ đạo 11 trong Thần số học là con số đặc biệt vì họ có tiềm năng tâm linh cực tốt. Nếu sống tích cực họ sẽ…
Số đường đời 9

Số đường đời 9

Ý nghĩa Số chủ đạo 9 trong Thần số học là người đầy trách nhiệm và có niềm tin lớn vào con người vì họ sống quá lý tưởng. Có…
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)