Chưa phân loại

Đạo Tạng Tử Vi Đẩu Số – Quyển 2

Đạo Tạng Tử Vi Đẩu Số – Quyển 2

紫微斗數卷之二 Tử vi đấu sổ quyển chi nhị 太乙金井局陰陽玄妙論 Thái ất kim tỉnh cục âm dương huyền diệu luận 夫人者, 稟天地之氣, 受陰陽之精, 生其身命, 上屬五星, 下屬五行. 若其時正, 則身命高超, 前程顯達. 其時不正, 命賤身卑,…
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)