Số Linh Hồn 7

thansohocso 1683793004956

Con số Linh Hồn (7) của bạn có tần số rung tác động trực tiếp tới Luân xa số 7, Luân xa của sự Khai Sáng, liên quan đến hệ thống tâm linh của bạn (hay còn gọi là tầng siêu thức). Việc phát triển được ưu điểm của Con số Linh Hồn sẽ tác động trực tiếp đến Luân xa số 7, hoặc việc rèn luyện tăng khả năng tiếp nhận năng lượng của Luân xa số 7 cũng sẽ giúp Con số Linh Hồn số 7 của bạn được phát triển mạnh mẽ.

Con số linh hồn là chỉ số đại diện cho nội tâm, bản chất của mỗi người, từ ưu điểm cho đến khuyết điểm. Chỉ số này được tính bằng tổng các chữ số được quy đổi từ tất cả nguyên âm trong tên gọi. Theo đó, tổng số nguyên âm rút gọn bằng 7 thì có nghĩa là bạn có linh hồn số 7.

Những người sở hữu Thần số học số 7 linh hồn thường có cảm giác muốn được tự trải nghiệm cuộc sống. Họ không thích đón nhận sự hướng dẫn hay hỗ trợ của người khác. Nhưng chính vì mong muốn đó, mà họ thường phải trả giá đắt cho đến khi nhận ra rằng mối quan hệ giữ người với người là mối quan hệ tương hỗ. Cần họa nhập cộng đồng thì sự chiêm nghiệm của bản thân mới có ý nghĩa.

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa:
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)