Tìm Hiểu Về Kabbalah

Kabbalah (còn được viết là Cabala, Qabalah hoặc Kabala) là một hệ thống tư duy, triết lý và thực hành tôn giáo có nguồn gốc từ truyền thống Do Thái. Từ “Kabbalah” xuất phát từ tiếng Hebrew và có nghĩa là “nhận thức” hay “lắng nghe”.
tai xuong 1

Kabbalah xuất hiện từ thế kỷ thứ 12 và phát triển rộng rãi trong các cộng đồng Do Thái. Nó không chỉ là một học thuyết tôn giáo mà còn được coi là một hệ thống tư duy sâu sắc về sự tồn tại của vũ trụ và mối quan hệ giữa con người và Thượng Đế.

Theo Kabbalah, vũ trụ được xem như một hệ thống liên kết các tầng lớp và cấp độ khác nhau của sự hiện diện thần bí. Nó tập trung vào việc nghiên cứu và giải mã các nguyên tắc và cấu trúc của vũ trụ thông qua việc khám phá các ký hiệu, biểu đồ, và các khía cạnh tâm linh.

Kabbalah thường nhấn mạnh ý nghĩa của việc tìm hiểu bản chất bên trong của con người và mối quan hệ của chúng ta với Thượng Đế. Nó gợi ý rằng thông qua việc thực hành tâm linh và tu dưỡng, con người có thể thấy rõ hơn về sự hiện diện thần bí và tiến gần hơn đến sự hoàn thiện cá nhân và sự gắn kết với nguồn gốc tối cao.

Kabbalah đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều hệ thống tôn giáo, triết học và nghệ thuật khác trong suốt lịch sử. Nó đã thu hút sự quan tâm của nhiều người không thuộc tôn giáo Do Thái, nhưng cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, Kabbalah đã trở thành một nguồn gốc của các phong cách và hướng tiếp cận không truyền thống, thậm chí không liên quan đến nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của nó.

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa:
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)