KẾT CẤU THAM HỘI VƯỢNG CUNG

Tham hội vượng cung, chung thân thử thiết.

(Tham Lang hộ cung vượng, suốt đời làm ăn trộm vặt)

Chú văn giải thích “Tham hội vượng cung” là: Người tuổi Dần, Ngọ, Tuất mệnh tọa cung Ngọ; người tuổi Tỵ, Dậu, Sửu mệnh tọa cung Dậu; người tuổi Hợi, Mão, Mùi mệnh tọa cung Mão; người tuổi Thân, Tý, Thìn mệnh tọa cung Tý”, tức là bốn cung Tý, Ngọ, Mão, Dậu là cung vượng trong các trường hợp kể trên. Nếu Tham Lang tọa nhắm cung vượng, thì là mệnh ăn trộm. Mệnh này lấy năm sinh làm chuẩn.

Người tuổi Tỵ, Dậu, Sửu Mệnh tọa cung Sửu mới đúng. Tý, Ngọ, Mão, Dậu được gọi là Tứ Vượng, tức Hỏa vượng ở Ngọ, Kim vượng ở Dậu, Mộc vượng ở Mão, Thủy vượng ở Tý, chỉ không lấy một mình cung vượng của Kim cục, mà lấy Mộ (Khố) Sửu của Kim cục.

Tham Lang chủ về vật dục của người rất sâu, khi nó cư cung vượng thì có thể tăng thêm vật dụng (xem hình 92), nhưng chỉ có thế mà thôi, làm gì đến nỗi “suốt đời làm ăn trộm vặt”, cho nên Thái Vi phú nói ở đây đúng là có chỗ quá đáng.

Toàn Thư xác định mệnh làm ăn trộm của người ta có câu rằng:

Mệnh phùng Phá Hao dữ Tham Trinh,

Thất Sát tam phương chiếu cập Thân,

Vũ Khúc cánh cư Thiên Động vị,

Nhất sinh diện bối thích ngân tân.”

(Mệnh gặp Tham Trinh với Phá Quân,

Tam phương Thất Sát chiếu cung Thân,

Thiên Di lại gặp sao Vũ Khúc,

Suốt đời trộm cắp mặt xăm chàm.)

Đây là nói Phá Quân, Liêm Trinh, Tham Lang, Thất Sát ở tam phương hội nhau, lại gặp Vũ Khúc ở cung thiên di, như thế mới cấu thành cách cục “đạo tặc”.

Trường hợp này chỉ có các cách cục là Phá Quân tại Dần Thân là cung mệnh; Tham Lang tại Tý Ngọ, là cung quan lộc; Thất Sát tại Thìn Tuất là cung tài bạch; Vũ Khúc, Thiên Tướng tại Thân Dần là cung thiên di; hoặc Liêm Trinh, Thất Sát tại Sửu Mùi là cung mệnh. Các cách cục này mới có khuynh hướng bất lương (xem hình 93).

Hình 92:. Tham Lang hội vượng cung (gồm 4 trường hợp)

ket cau tham hoi vuong cung 5ec2d1d240613ket cau tham hoi vuong cung 5ec2d1d2a2575ket cau tham hoi vuong cung 5ec2d1d30c5a4ket cau tham hoi vuong cung 5ec2d1d36f4a4

Hình 93. Phá Tam Trinh Sát Vũ (gồm 2 trường hợp)

ket cau tham hoi vuong cung 5ec2d1d40981aket cau tham hoi vuong cung 5ec2d1d46cdea

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa:
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)