Tứ trụ xem Bệnh tật – Phần 3

Phụ họa 

1, Câm điếc:

“Bính Đinh thích khắc Canh Tân, ít có chế mà bị câm” .

Ấn chủ lời nói, Thực thần chủ tài ăn nói, đối thoại, đại phàm trong mệnh hai vị này đều hưu tù hoặc là kim thủy bị khắc quá nặng, bị hợp bán, nhập mộ, lạc nhập Không Vong, lời nói biểu đạt sẽ bị ảnh hưởng, nặng thì trở thành câm điếc.

2, Tử Tức tinh tọa Không Vong, Thực thần tọa Không, có khả năng là con bị câm điếc hoặc là có vấn đề lời nói.

3, Mộc vượng hỏa viêm hoặc hỏa viêm thổ cháy, người mà bát tự không thấy là thấp khí lá người không có bộ phận sinh dục, con cái không có trường thọ, như có con cái bản thân thường có thương tàn ngoài ý muốn, có họa máu đổ hoặc là chất hung.

4, Nữ mệnh có Tử tức cung tọa Dương Nhận, hoặc Tử tức tinh lạc vào trong chi trụ khác có Dương Nhận, khả năng lúc sinh sản hoặc là tử cung noãn sào có bệnh mà giải phẫu, nếu không, nhất định là khắc con cái.

5, Hỏa viêm thổ táo là không được chết an lành, không phải chết do tai nạn xe cộthì cũng chết cảnh máu đổ hoặc là trong giải phẫu.

6, Trong mệnh cục Thất Sát cường ở nhật chủ, mà Thực thần Chính Ấn khá nhược, cả đời thường gặp thương tai hoặc có một loại ám bệnh lâu ngày khó trị.

7, Phép xem đau răng:

Kim chủ xương cốt, Thực thần chủ miệng, Thực thần lúc là kim chủ về răng, lâm không vong thì chủ răng có hang sâu ăn chân răng.

8, Cùng với nhân tố có liên quan đến ngoại thương hoặc tàn tật:

A, Thất Sát thấu can;

B, Quan Sát cùng thấu thiên can ( đầu mặt thấy được chỗ kèm theo phá tướng );

C, Thương quan cùng với Quan hoặc Sát ở thiên can;

D, Dương nhận xung hình;

E, Kim vượng khắc mộc ( mộc không nhất định là Nhật can );

F, Quan Sát ở chi bị hình xung ( tứ chi bụng dạ dày kèm theo phá tướng );

G, Thương quan kiến Quan;

H, Bát tự hình xung ( Kèm theo Thất Sát càng ứng nghiệm );

I, Thiên can có Canh, địa chi có hai chữ Dần Mão, phòng thú cắn, hoặc chi dưới có bệnh hại;

J, Chi có hai chữ Thân, Tị, tứ chi bị qua tổn thương hoặc tay chân có bệnh, như viêm khớp, viêm bà vai;

K, Trụ có 4 chữ Canh, Tân, Thân, Dậu, có họa máu đổ dánh nhau hoặc tứ chi thương tàn

tu tru xem benh tat phan 3 5ec2cb60c5805

9, Nhân tố có liên quan đến cận thị:

A, trong bát tự có hỏa bị thủy khắc;

B, Hỏa thổ nấu khô Quý thủy;

C, Thiên can có Canh hoặc Tân, đồng thời lại có Bính hoặc Đinh.

10, Đau lưng:

A, Trụ có hai chữ Mão Thìn ( nếu chi ngày Mão, chi giờ Thìn, dễ gặp họa kiện tụng lao ngục );

B, Kim mộc tương chiến;

C, Nhâm Quý thủy nhược, Mậu Kỷ thổ trọng.

11, Tràng vị ( Ruột, bao tử) không tốt:

A, Trong bát tự có Mậu Kỷ thổ bị mộc khắc ( Mậu Kỷ thổ không cần phải là nhật can);

B, Thiên Ấn nhiều;

C, Thực thần gặp Kiêu;

D, Bính Đinh khắc Canh Tân.

12, Dị ứng da:

A, Nhật can Mậu Kỷ, trong trụ hỏa nhiều hỏa vượng, thủy nhiều hoặc không có thủy;

B, Bất luận Nhật can như thế nào, sinh ở tháng Tị Ngọ Mùi, trong trụ nhiều hỏa, hoặc là loại Mùi Tuất nhiều.

13, Nhân tố khiến cho người mập béo:

A, Thực thần có lực hoặc Thực thần là hỷ dụng (có ăn có hát, khẩu vị tốt, không kén ăn);

B, Thực thần ám tàng;

C, Thương Thực sinh Tài;

D, Chính Ấn có lực;

E, Nhật can mang hợp;

F, Can ngày Quý, thân cường;

G, Tứ trụ nạp âm nhiều thủy, tứ trụ nạp âm nhiều hỏa ( có 2 chữ thì mới tính, đa số chủ cao to khỏe mạnh).

tu tru xem benh tat phan 3 5ec2cb61477eb

14, Nhân tố khiến cho người gầy:

A, Thiên Ấn có lực;

B, Thực thần gặp Kiêu;

C, Tỉ kiên kiện vượng ( Thiếu Thực Thương );

D, Kiếp tài kiện vượng ( Thiếu Thực Thương );

E, Thất Sát kiện vượng;

F, Quan Sát hỗn tạp mà thân nhược;

G, Tứ trụ nạp âm thổ nhiều, tứ trụ nạp âm kim nhiều ( có 2 chữ thì mới tính, đa số là chủ gầy nhỏ);

H, Chi có hai chữ Tý Mùi ( Tý Mùi tương xuyên thì tỳ vị không tốt hoặc có bệnh ).

15, Mệnh cục thân nhược gặp Kiêu thần trọng kiến, phần đa gặp bệnh tật thương tổn lao phổi.

16, Kiêu thần đoạt Thực, đa số sinh tật bệnh đường tiêu hóa, mất ăn hoặc thiếu ăn.

17, Phụ nữ bệnh về sinh sản:

A, Nam mệnh chi ngày là Thất Sát, gặp Kiêu thần, vợ đa số ít sinh sản, kinh nguyệt không điều hòa.

B, Nữ mệnh gặp Kiêu thần nhiều, người thường là khó sinh sản.

C, Nữ mệnh có can năm là Thương quan, giờ gặp Dương Nhận hình xung, tuế vận gặp Kiêu thần Dương Nhận, là định có họa về sinh sản.

D, Nữ mệnh có ngày giờ phạm Câu Giảo có họa về sinh sản.

E, Nữ mệnh gặp ngày giờ có Mão Dậu xung, là sẩy thai khắc con, bệnh máu trong bụng kích thích.

F, Nữ mệnh có giờ lâm Hoa Cái gặp Không Vong, cả đời không sinh sản.

18, Dương Nhận thấy nhiều ba đến bốn, tất có bệnh tật tai điếc mắt mù.

19, Thương quan thấy nhiều, đề eo lưng sươn đùi thương tàn.

20, Nên sinh có Hổ, sợ nhập nham thạch, hại Sói Hổ, tuế hình đủ bệnh. Trụ có chữ Canh, lại có hai chữ Dần Mão, phòng thú cắn thương, lại phòng chân có bệnh hoặc thụ thương.

21, Tước gặp Thiên Hậu, cánh chim nửa đường khó yên. Chu Tước là Bính, Thiên Hậu là Nhâm, trụ có hai chữ Bính Nhâm, phòng anh em chị em có thương tàn chết yểu, Bính là can năm càng ứng nghiệm.

22, Chân què lưng gù, chỉ vì Sát thần gặp Khúc cước. Chủ có tàn tật ở thân, Sát tức là Thất Sát. Trong trụ gặp Tị, Hợi, Dần, Ất cuối cùng là một nét bút phải nghiêng, gọi là “Khúc cước sát”, Khúc cước sát nhiều, cũng chủ khó tránh thương tàn.

23, Ngày giờ có Quan Sát tạp loạn, là tật bệnh cùng đến.

24, Trong tứ trụ có thủy nhược, kim giòn, hỏa vượng, mộc khô, thổ cháy, là tiêu chí trọng yếu mắc bệnh đường tiết niệu.

ST lược dịch Tam Mệnh Thông Hội

(Dẫn theo trang kimca.net)

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa:
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)