THIÊN PHỦ

(VƯƠNG ĐÌNH CHI ĐÀM TINH)

(Dịch và bình chú: Hà Phong)

Thiên Phủ là chủ tinh của chòm sao Nam đẩu. Nếu nói về tính chất của chủ tinh thì cùng với Tử Vi không khác, đều có đủ tính chất (một mình có thể) đảm đương cục diện, và cũng cùng có tài năng lãnh đạo. Tuy nhiên, tài năng lãnh đạo của Tử Vi có lực sáng tạo, còn Thiên Phủ thì chỉ nên trong cục diện (đã có) sẵn thành công mà phát triển (lên thêm). Cho nên cùng là lãnh đạo mà tình hình cụ thể khác nhau lớn. Nhưng trên phương diện tích cực mà nói, Thiên Phủ lại không có tính chủ quan của Tử Vi, nên tương đối dễ tiếp thu ý kiến của người khác.

Cho nên cổ nhân nhận định sự phân biệt của Tử Vi và Thiên Phủ ở chỗ, Tử Vi chủ tước lộc, Thiên Phủ chủ tài bạch y lộc (为紫微主爵禄天府主财帛衣禄). Đại để cổ nhân cho rằng phú không bằng quí; quí thì tất đầy đủ uy quyền và có năng lực lập nên công danh, mà phú thì có sở trường về tích trữ, tích lũy.

Cổ nhân lại cho rằng Nam đẩu chủ sinh, Bắc đẩu chủ tử, cho nên Thiên Phủ lại có đặc trưng về sinh trưởng nuôi dưỡng (生育的象征). Phàm Thiên Phủ ở tại cung Huynh Đệ, thì anh em sẽ nhiều, chính là từ ý này. Nếu tại cung Mệnh, thì dấu hiệu trường thọ, cho nên được gọi là sao “diên thọ giải ách” (延寿解厄之星 – Hà Phong: làm dài thêm tuổi thọ và giải trừ tai ách).

Thiên Phủ tại Mệnh, thông thường đều biểu hiện ra tính cẩn thận tỉ mỉ, ôn lương khiêm cung. Nhưng Thiên Phủ là tài khố, lấy tàng chứa làm bản chất (以藏为本质), cho nên tất phải gặp Lộc, rồi sau đó mới (bắt đầu) chủ cho việc kho tàng tràn đầy phong phú (然后始主府库充盈). Nếu lấy ví dụ thì có thể coi Thiên Phủ trong thời đại ngày nay chính là Ngân hàng trung ương, tất nhiên ngân hàng thì cần có tích trữ trù bị, rồi sau đó mới biểu hiện rõ ràng thành “tín dụng”, nếu không thì lại là kho trống rỗng (空库), hoàn toàn không cát lợi.

Thiên Phủ không ưa gặp sát, nếu gặp Hỏa Linh Dương Đà xung phá, hoặc cùng Không Kiếp đồng cung, thì gọi là kho lộ, tài khố bạo lộ, dễ dẫn đến tranh đoạt, và lại còn tương phản với tính chất giỏi tàng trữ của Thiên Phủ, cho nên cũng chủ không cát lợi.

Cổ nhân nói: “Thiên Phủ cùng Hỏa Linh Dương Đà hội hợp, giỏi xảo trá/thích xảo trá (天府与火铃陀羊会合, 好诈). Điều này duyên cớ chính là do kho lộ (露库) mà ra. Cũng giống như Ngân hàng trung ương, tích lũy không đủ, thì sẽ lừa gạt cưỡng đoạt tiền (对老百姓巧取豪夺) của lão bách tính (bà con nhân dân). Lúc cùng Thiên Diêu, Thiên Hư hội hợp, càng chủ đương số lắm quyền thuật âm mưu, thích dùng thủ đoạn (好弄手段).

Thiên Phủ là chủ tinh chòm Nam đẩu, phàm chủ tinh đều ưa thích Bách quan triều củng, cũng thích gặp Hóa Khoa. Ở điểm này, thì hoàn toàn tương đồng với tính chất của Tử Vi. Chỉ là Tử Vi thích gặp Thiên Phủ Thiên Tướng hội chiếu, gọi là Phủ Tướng triều viên, là một kết cấu thuộc về Bách quan triều củng. Nhưng khi Thiên Phủ và Tử Vi, Thiên Tướng tương hội, thì không có (không có cái gọi là) cách cục Tử Tướng triều viên, nên cũng không phải là Bách quan triều củng. (Hà Phong: vậy đối với Thiên Phủ bách quan triều củng là gì, xin xem phần dưới).

Thiên Phủ chủ an định, cho nên Thiên Khôi Thiên Việt đối với Thiên Phủ không quá trọng yếu (并不十分重要). Đại để Khôi Việt chỉ chủ cơ hội, đối với người an định bảo thủ mà nói, thì tính trọng yếu của cơ hội tương đối nhỏ. Vì thế, Thiên Phủ thích nhất gặp Tả Phụ, Hữu Bật; Văn Xương, Văn Khúc hội hợp, và Thiên Phủ khi ở Sửu Mùi thì cũng (ưa thích) gặp Tả Hữu, Xương Khúc tới giáp (Hà Phong: Thực ra chữ giáp mang nghĩa Tả Hữu, Xương Khúc đến sát bên Thiên Phủ để hỗ trợ, chứ không phải giáp cung, vì tại Sửu Mùi thì Tả Hữu, Xương Khúc nếu có thì sẽ đồng cung). Thậm chí khi Thiên Phủ ở Mão Dậu, hội hợp với Thiên Tướng (ở Sửu Mùi) nếu có Tả Hữu Xương Khúc tới giáp (đồng cung với Thiên Tướng), cũng được coi là tổ hợp tinh diệu tốt đẹp.

Cho nên Thiên Phủ hóa Khoa, hoặc gặp Tả Hữu Xương Khúc, tuy không (gặp) Lộc, (dù) gặp sát, cũng không tính là kho trống rỗng, kho lộ (不为空库, 露库).

Thiên Phủ hóa Khoa, chủ cho đương số có tín dụng trên phương diện tiền tài (tài chính), gặp các sao cát phụ tá, càng chủ cho dễ có được sự tin tưởng của người khác, (nhưng) từ một phương diện khác mà nói, cũng là điềm/dấu hiệu của việc (nhận lấy) nhiều trách nhiệm.

Thiên Phủ tại Thìn Tuất, đều có cơ hội gặp Thiên Khôi, Thiên Việt tới giáp (Hà Phong: lần này là giáp cung thật, vì Khôi Việt không bao giờ an ở Thìn Tuất), lúc này hơi giống (略同) với Thiên Phủ hóa Khoa, chủ dễ được người tin cậy. Vì thế mà dễ được người sùng bái, trở thành nhân tài lãnh đạo.

Về việc an Tứ Hóa, Trung Châu Phái không (có chuyện) an Tả Phụ, Hữu Bật hóa Khoa, mà hơn nữa năm Canh năm Nhâm đều là Thiên Phủ hóa Khoa, điều này là sự đặc sắc trong việc truyền thụ của bản phái.

Theo kiến giải của bản phái, Thiên Phủ là phủ khố, tự bản thân đã chủ về quyền lực (khả năng) trong tài chính, nên không hóa Lộc; quyền lực của Thiên Phủ lớn nhỏ thế nào, là chịu ảnh hưởng của Thất Sát ở đối cung, cho nên không hóa Quyền; Thiên Phủ là chủ tinh chòm Nam đẩu, cùng với Tử Vi là chủ tinh chòm Bắc đẩu giống nhau, không hóa Kị (Tử Vi khi “tại dã cô quân” coi là hóa Kị; Thiên Phủ khi “kho tàng trống rỗng” cũng coi là hóa Kị); nhưng tài khố tất phải có danh dự tín dụng, cho nên Thiên Phủ hóa Khoa.

Thiên Phủ và Thất Sát luôn đối cung. Thất Sát (luôn) có lực xung kích, Thiên Phủ thì (luôn) bảo thủ, 2 sao này vĩnh viễn đối cung, nghĩa là khống chế lẫn nhau (mà được bình hành). Lúc luận đoán, phải chú ý tính chất của Thiên Phủ hay Thất Sát mạnh hơn, rồi mới có thể luận đoán chuẩn xác. Chẳng hạn như, Thiên Phủ và Lộc Tồn đồng độ, nghĩa là phủ khố có Lộc, là dấu hiệu an định, lúc này sức mạnh của bảo thủ sẽ lớn hơn sức mạnh của xung kích dao động.

Nếu Thiên Phủ vô Lộc, nhưng cũng không gặp sát, thì sẽ ưa thích lực lượng xung kích của Thất Sát được tăng cường, con người nhận được sự kích phát, thì có thể đạt được phú quí. Cho nên Thiên Phủ tại Tị Hợi gặp kết cấu Tử Sát; nếu Tử Vi gặp các cát diệu hỗ trợ, thì chủ cho việc tạo ra lực kích phát tốt đẹp tới Thiên Phủ, cho nên là mệnh phú quí. Lúc này, lực bảo thủ của Thiên Phủ cũng bị yếu đi tương đối; nếu Thất Sát có lực kích phát , mà (Hà Phong: mà có lẽ là Tử Vi lúc này) không gặp cát diệu hỗ trợ, thì ngược lại cũng ảnh hưởng tới Thiên Phủ, nhưng khi sự nghiệp thành công một chút, (liền) có cảm giác đời người là hư vô.

Đoạn trên đã nói, Mệnh Thiên Phủ sẽ luôn cùng Thất Sát xung chiếu, khi Thất Sát có lực kích phát (và lại) đồng cung với các sao trợ tá sẽ (hoàn toàn) ngược lại với việc không có các sao trợ tá, lúc này chủ cho việc dễ có cái nhìn “đời người là hư vô”, càng rõ rệt hơn là sau khi có thành tựu trong sự nghiệp, thì cảm giác đời người là hư không này càng rõ ràng. (天府坐命, 与七杀相对, 前面已经说过, 在七杀有激发力与辅佐吉曜同度, 而反无辅佐吉曜同宫的情形下, 主人容易容易觉得人生空虚, 尤其是于事业成功之后, 空虚的感觉更油然而生.)

Nếu kết cấu trên, đồng thời lại thấy Địa Không Địa Kiếp và Thiên Phủ đồng độ (nếu hội hợp thì không phải), thì chuyển biến thành một loại tính chất khác, thì tư tưởng và hành vi của đương số so với người đời đều khó hiểu, nhưng đương số cũng có thể dựa vào cách nghĩ độc đáo của mình, (mà) từ tay trắng có được công danh phú quí.

Nếu như không giống kết cấu trên, mà Thiên Phủ là kho trống rỗng, kho lộ, lại còn cùng Không Kiếp đồng độ, thì không có tư tưởng độc đáo, ngược lại biến thành “người đàn ông lớn tuổi mà cô quả” (空心佬倌), hành vi thường thường trái với (đạo lý) nhân tình, rất dễ biến thành (bị) cô lập, tuy nhiên cổ nhân cho rằng đây là mệnh tăng đạo, lấy xa rời thế tục, xuất gia tu hành làm (con đường) tốt đẹp, đại để tăng đạo và lục thân vô duyên (无缘), tức (cũng) là sự cô lập vậy.

Nữ mệnh Thiên Phủ, ở thời nay luận đoán như nam mệnh, bởi vì phụ nữ trong xã hội hiện đại cũng tự mình có sự nghiệp.

Bất quá cũng có một số trường hợp đặc thù:

Thiên Phủ tại Tị Hợi, đối cung là Tử Sát; hoặc Thiên Phủ tại Mão Dậu, đối cung là Vũ Sát; nếu như là nữ mệnh, thông thường bản thân có sự nghiệp. Nếu như không có sự nghiệp, (lại) chủ ngự trị/khi dễ/bao trùm người chồng (凌驾丈夫), hôn nhân liền khó có được sự hài hòa.

Cái gọi là ngự trị/khi dễ/bao trùm người chồng có 2 loại tính chất. Nếu Thiên Phủ cùng cát diệu hỗ trợ hội hợp, thì là lành tính, chỉ là chủ về có thể nội trợ, phụ tá (匡扶) cho sự nghiệp của chồng, hoặc thay chồng quản lý nghiệp vụ; nếu cũng với ác sát Không Kiếp đồng hội, thì chủ về khi dễ và tranh đoạt (Hà Phong: quyền lực và ảnh hưởng trong và ngoài gia đình với chồng), mọi việc đều chi phối/thao túng ý kiến của chồng (凡事左右丈夫的意见), mà hiệu quả thì cũng tệ.

Đạo “xu tị”, (là ở chỗ) người phụ nữ (trong kết cấu này) phải lập nên sự nghiệp cho bản thân, thì sẽ không vì khi dễ chồng mà khiến cho hôn nhân chẳng được vui vẻ. Nếu có Lộc Tồn hội hợp, càng chủ cho sự cát lợi của sự nghiệp.


THIÊN PHỦ (cập nhật 29/05/2024)


Tìm kiếm thêm bài có từ khóa:
Tuyên bố trách nhiệm từ Kabala: 1. Không nên coi những tính toán và nội dung bên trên làm cơ sở duy nhất cho mỗi quyết định. Cuộc đời còn phức tạp hơn nhiều những luận đoán này.
2. Hôm nay là huyền học, ngày mai là vật lí học. Mỗi môn khoa học đều chứa một phần sự thật và đều chứa một phần không chính xác.
3. Một ngày có thể là may, có thể là rủi, kết quả sẽ khác đi phụ thuộc vào việc ta làm gì và hành động như thế nào. Cái rủi dạy cho ta một bài học, cái may khiến ta lười biếng.
4. Sự lựa chọn mạnh hơn cả số phận. Sự lựa chọn chi phối số phận. Quên đi điều đó thật dễ dàng nên chúng ta thường tiếp tục bỏ qua. Đó chính là nguy hiểm và là nguy cơ tiềm ẩn trong các môn mệnh lí.
5. Không nên chờ đợi sự tiên đoán số phận nói với chúng ta điều gì về tương lai, vì tương lai trở thành những trang lịch sử khi chúng ta viết nên chúng. Số phận là sự có thể, lịch sử là cái chúng ta biến sự có thể thành hiện thực.
6. Kabala Huyền học sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)