Thẻ: học lục hào

Thiên Lương Hóa Lộc (can Nhâm)
Bài Huyền Học, Bài viết Tử vi, Chu Định Sơn, Sơn Chu, sonchu.vn

Thiên Lương Hóa Lộc (can Nhâm)

Thiên Lương là “ấm tinh” (sao che chở), sao chủ về người già, có trạng thái tâm lý thích làm “anh cả”; lúc nó Hóa Lộc, sẽ có ham muốn làm ông chủ. Bình thưởng thì Thiên Lương vận dụng tiền bạc để kinh doanh buôn bán, nhưng lúc Thiên Lương Hóa Lộc lại thích hợp kinh doanh làm ăn qua lại với cơ quan công, lợi về cất giữ tiền. Thiên Lương Hóa Lộc phần nhiều lại không thích hợp lắm việc kinh doanh buôn bán, thưởng phải trải qua gian nan và nguy hiểm, nhiều thành bại, vì Thiên Lương là sao “phùng hung hóa cát”, mà muốn “hóa cát” thì phải “phùng hung” trước, mới thể hiện được tác dụng “hóa cát”. Cho nên, Thiên Lương tuy có thể “hóa cát” (biến thành tốt đẹp), nhưng cũng là sao nhiều hung hiểm. Nếu kinh doanh buôn bán ắt sẽ gặp hung hiểm trùng trùng, sóng gió trắc trở, vất vả khó nhọ...
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)