Duyên Khởi Doanh Doanh: Học thuyết trung tâm của Phật giáo

Duyên Khởi doanh doanh” dựa trên khái niệm Pali “Paticcasamuppāda”, thường được biết đến với tên gọi “Phụ thuộc cộng sinh” hay “Nguyên nhân và Kết quả” trong Phật giáo. Đây là một trong những học thuyết trung tâm của Phật giáo, mô tả chuỗi 12 nhân duyên liên tiếp nhau, giải thích quá trình tái sinh và sự phát sinh của đau khổ. Mỗi hiện tượng phát sinh dựa trên sự hiện diện của hiện tượng trước đó và sẽ làm ra hiện tượng tiếp theo, tạo nên một chuỗi liên tục không có điểm bắt đầu rõ ràng.

2033082227 van su tuy duyen 6290

Học Thuyết Duyên Khởi Doanh Doanh Trong Phật Giáo

Học thuyết “Duyên Khởi doanh doanh”, còn được biết đến với tên gọi “Phụ thuộc cộng sinh”, là một trong những nền tảng triết học của Phật giáo. Đây là một hệ thống tư duy về mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng, làm sáng tỏ cách thức mà sự tái sinh và đau khổ phát sinh.

Bản chất của Duyên Khởi Doanh Doanh

Khái niệm “Duyên Khởi doanh doanh” xuất phát từ từ Pali “Paticcasamuppāda”, nghĩa là sự phụ thuộc cộng sinh của mọi hiện tượng. Theo học thuyết này, không có hiện tượng nào tồn tại một cách độc lập. Mọi sự việc, hiện tượng đều tồn tại và biến đổi dựa trên sự hiện diện và tác động của những hiện tượng khác.

Chuỗi 12 nhân duyên

Trái tim của học thuyết này là chuỗi 12 nhân duyên, diễn giải quá trình tái sinh và sự hình thành của đau khổ:

 • Vô minh dẫn đến hành (karma)
 • Hành dẫn đến thức (nhận thức khi tái sinh)
 • Thức dẫn đến tên và hình (cảm giác và thức thể)
 • Tên và hình dẫn đến sáu xứ (sáu giác quan)
 • Sáu xứ dẫn đến sự tiếp xúc
 • Sự tiếp xúc dẫn đến cảm giác
 • Cảm giác dẫn đến yêu thích
 • Yêu thích dẫn đến sự níu giữ
 • Sự níu giữ dẫn đến có hiện hữu
 • Có hiện hữu dẫn đến sự sinh trưởng và trở thành
 • Sự sinh trưởng và trở thành dẫn đến sự già đi và chết.

Dưới đây là bảng biểu diễn chuỗi 12 nhân duyên cùng với diễn giải chi tiết:

Nhân DuyênDiễn Giải Chi Tiết
Vô minh (Avijjā)Không biết, không thấu hiểu sự thật của sự tồn tại. Là trạng thái thiếu sáng tỏ về bản chất thật sự của mọi sự vật và sự vật.
Hành (Saṅkhāra)Các hành động hoặc nghị lực được tạo ra từ vô minh. Bao gồm tư duy, lời nói và hành động dưới tác động của lòng dục, lòng sân và lòng si mê.
Thức (Viññāṇa)Nhận thức, tâm thức khi tái sinh. Là sức mạnh tạo ra cuộc đời mới dựa trên những hành động trước đó.
Tên và hình (Nāmarūpa)Phân biệt giữa thần kinh (tên) và vật lý (hình). “Tên” liên quan đến các yếu tố tâm lý và “hình” liên quan đến vật chất.
Sáu xứ (Saḷāyatana)Sáu giác quan bao gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Chúng là cầu nối giữa thế giới bên ngoài và tâm thức bên trong.
Sự tiếp xúc (Phassa)Khi sáu giác quan tiếp xúc với các đối tượng (hình ảnh, âm thanh, mùi vị, cảm giác, ý nghĩ), sự tiếp xúc này được tạo ra.
Cảm giác (Vedanā)Cảm xúc hoặc cảm giác phát sinh từ sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng. Có thể là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc trung tính.
Yêu thích (Tanhā)Mong muốn, dục vọng. Khi chúng ta trải nghiệm một cảm giác dễ chịu, chúng ta mong muốn giữ nó lại; nếu khó chịu, chúng ta muốn loại bỏ nó.
Sự níu giữ (Upādāna)Sự bám chặt, gắn liền. Là việc latching onto hoặc gắn bó với những gì chúng ta yêu thích hoặc ghét.
Có hiện hữu (Bhava)Sự hiện diện hoặc tồn tại của cá thể trong một trạng thái hoặc môi trường tái sinh cụ thể, dựa trên hành và níu giữ.
Sự sinh trưởng và trở thành (Jāti)Sự ra đời hoặc sự sinh sôi. Bắt đầu của một cuộc đời mới dưới sự ảnh hưởng của karma trước đó.
Sự già đi và chết (Jarāmaraṇa)Sự già đi là quá trình của sự lão hóa, và chết là sự kết thúc của cuộc đời. Đây là những hiện tượng không thể tránh khỏi của sự sống.

Chuỗi này mô tả một quá trình liên tục, trong đó mỗi nhân duyên phát sinh dựa trên nhân duyên trước đó và sau đó sẽ tạo ra nhân duyên tiếp theo. Đây là một minh chứng cho việc mọi sự tồn tại đều không tự lập và đều bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân và điều kiện khác.

Ý nghĩa triết học và tâm linh

Học thuyết Duyên Khởi không chỉ là một hệ thống lý thuyết khô khan mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc giải thích bản chất của sự tồn tại và mối quan hệ giữa các hiện tượng. Nó giúp con người hiểu rằng, để thoát khỏi chuỗi tái sinh và đau khổ, chúng ta cần thấu hiểu và giải thoát khỏi những nhân duyên gây ra nó.

Ứng dụng trong đời sống

Nhận thức về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hiện tượng khuyến khích chúng ta sống một cách tỉnh thức, biết đến nguyên nhân và hậu quả của mỗi hành động, lời nói và suy nghĩ. Khi nhận ra rằng mọi sự việc đều có nguồn gốc từ chuỗi nhân duyên, chúng ta sẽ sống trách nhiệm hơn, thấu hiểu và thông cảm hơn đối với người khác.

Kết luận

“Duyên Khởi doanh doanh” không chỉ là một học thuyết triết học mà còn là một bản đồ hướng dẫn giúp con người hiểu về sự phức tạp của cuộc sống và tìm kiếm con đường thoát khỏi vòng luân hồi và đau khổ. Qua việc thấu hiểu và áp dụng học thuyết này, chúng ta có thể sống một cuộc sống ý nghĩa và đầy tỉnh thức hơn.


Duyên Khởi Doanh Doanh: Học thuyết trung tâm của Phật giáo
Viết bởi Kabala


Duyên Khởi Doanh Doanh: Học thuyết trung tâm của Phật giáo (cập nhật 29/05/2024)


Tìm kiếm thêm bài có từ khóa:
Tuyên bố trách nhiệm từ Kabala: 1. Không nên coi những tính toán và nội dung bên trên làm cơ sở duy nhất cho mỗi quyết định. Cuộc đời còn phức tạp hơn nhiều những luận đoán này.
2. Hôm nay là huyền học, ngày mai là vật lí học. Mỗi môn khoa học đều chứa một phần sự thật và đều chứa một phần không chính xác.
3. Một ngày có thể là may, có thể là rủi, kết quả sẽ khác đi phụ thuộc vào việc ta làm gì và hành động như thế nào. Cái rủi dạy cho ta một bài học, cái may khiến ta lười biếng.
4. Sự lựa chọn mạnh hơn cả số phận. Sự lựa chọn chi phối số phận. Quên đi điều đó thật dễ dàng nên chúng ta thường tiếp tục bỏ qua. Đó chính là nguy hiểm và là nguy cơ tiềm ẩn trong các môn mệnh lí.
5. Không nên chờ đợi sự tiên đoán số phận nói với chúng ta điều gì về tương lai, vì tương lai trở thành những trang lịch sử khi chúng ta viết nên chúng. Số phận là sự có thể, lịch sử là cái chúng ta biến sự có thể thành hiện thực.
6. Kabala Huyền học sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)