Gieo quẻ hỏi việc Tài lộc

Gieo qu%E1%BA%BB h%E1%BB%8Fi vi%E1%BB%87c t%C3%A0i l%E1%BB%99c

Ở các bài trước, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn phương pháp luận quẻ Kinh dịchhỏi việc xuất hành. Bài hôm nay, tiếp tục giới thiệu với bạn cách luận đoán khi có người gieo quẻ khi hỏi việc tài lộc.

Các trường hợp cần Gieo quẻ hỏi việc

Dự đoán chuyện kinh doanh cầu tài thì chọn hào Thế là bản thân.Hào Ứng là hợp tác, là khách hàng. Nếu kinh doanh ở ngòai, lại là địa điểm tới. Hào Thê tài là tiền, là hàng hóa. Hào Phụ mẫu là thông tin, là hợp đồng. Nếu mở cửa hàng sẽ là cửa hàng, là biển hiệu, giấy phép kinh doanh, là danh tiếng, là vất vả. Hào Quản quỷ là thị phi, là bộ phận quản lý, là đạo tặc, là tiểu nhân. Hào Huynh đệ là đối thủ cạnh tranh. Hào Tử tôn là khách hàng, là tài nguyên.

Phương pháp suy đoán đơn giản: Hỏi về cầu tài nếu được Tài tinh trì thế hoặc ngày tháng, hào Động làm Tử tôn sinh hợp hào thế; hoặc Quan quỷ trì thế, tài động sinh Thế; hoặc Phụ mẫu trì thế, Tài động khắc Thế, đều chủ về cầu tài dễ dàng. Nếu gặp Huynh đệ trì thế, hoặc hunh động ở quẻ hoặc Thế. Gặp Tuần không, Nguyệt phá, đều là tượng khó khăn.

Nếu chiêm về chuyện hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư thì chọn hào Thế đại diện cho phía mình, chọn hào Ứng đại diện cho bên đối phương. Hào huynh đệ phát động tổn tài thì có chuyện xích mích, việc hợp tác kinh doanh không thể duy trì dài lâu. Hợp tác kinh doanh tốt nhất là được hai hào Ứng Thế tương hợp, hào Tài vượng tướng.

Nếu chiêm viề việc mở cửa hàng kinh doanh thì chọn hào Tài là lợi nhuận, là tiền của, hào Tử tôn là khách hàng, hào Ứng cũng là khách hàng, vì lợi nhuận của cửa hàng chủ yếu là nhờ vào khách hàng. Hào huynh đệ phát động cướp tài, là chi phí, cũng là cạnh tranh trong cùng nghành.

Trong hoạt động kinh doanh mang tính tạm thời, hào Quan quỷ phát động tời Huyền vũ khắc Thế, cần đề phòng bị người môi giới lừa đảo.

via GIPHY

Một số suy luận về quẻ hỏi việc tài lộc

 1. Tài vượng phúc hưng, dù là công hay tư đều như ý. Tài không phúc tuyệt, thì việc kinh doanh thường đi ngược lại với mong muốn của bản thân.

  Giải thích: Tài vượng chỉ hào The tài trong quẻ cần vượng, phúc là chỉ hào Tử tôn.

 2. Có tài không có phúc, hào Quan phát động cũng có thể cầu.

  Giải thích: Trong quẻ có hào Tài, song không có hào Tử tôn, gặp hào Huynh đệ phát động có thể khắc động có thể khắc Huynh đệ, nên không cướp được hào Tài.

 3. Có phúc không có tài, gặp Huynh đệ thì có hy vọng.

  Giải thích: Khi trong quẻ xuất hiện hào Tử tôn mà hào Tài tàng phục, nếu gặp hào Huynh đệ phát động, hao Huynh đệ không thể khắc hào Thê tài tàng phục, ngược lại sinh hào Tử tôn, đây cũng là tượng ” cầu tài có hy vọng”, song dắc tài chậm chạp.

 4. Tài phúc đều không cố, chẳng khác gì “ôm cây đợi thỏ”.

  Giải thích: Hào Thê tài và hào Tử tôn đều không xuất hiện trong quẻ, cầu tài là vô ích.

 5. Hào phụ đều động, chẳng khác gì “leo cây tìm cá”.

  Giải thích: Hào Phụ mẫu động khắc hào Tử tôn, hào Huynh đệ động khắc hào Thê tài, bởi vậy không thể cầu tài.

 6. Nhật thương Thê vị, tuy tài vượng mà không có được ngay trong ngày.

  Giải thích: Nhật kiến khắc hào Thê tài trong quẻ, tuy nhiên hào Thê tài vượng ở Nguyệt lệnh, cần phải qua ngày mới có thể vầu tài.

 7. Tài nhiều cần mộ khố để thu tàng.

  Giải thích: Trong quẻ hào Thê tài nhiều lại vượng, lúc này cần hào Thê tài gặp mộ khố ở ngày, tháng, năm mới có thể đắc tài.

 8. Không Quỷ tranh giành, kỵ gặp nhiều mà gây trở ngại.

  Giải thích: Trong quẻ không có hào Quan quỷ, Kỵ thần của hào Thê tài là hào Huynh đệ sẽ không bị chế ngự. Song nếu có hào Quan quỷ phát động sẽ gây trở ngại và tổn hao, bởi vậy trong sách chiêm đoán cổ có nói Quan quỷ không thể không có, hợp tĩnh kỵ động.

 9. Phúc biến Tài sinh, lợi nhuận liên tục đổ về.

  Giải thích: Chiêm về chuyện cầu tài mà hào Tử tôn phát động, thì lời nhuận lâu dài, Tài lại tới sinh hợp Hào Thế, cho thấy tiền tài không bao giờ cạn.

 10. Tài với “ta”, là chuyện dễ dàng; “ta” đi tìm Tài, tất là chuyên khó.

  Giải thích: Hào Thê tài sinh Thế, hợp Thế, trì Thế, gọi là Tài tới vơi “ta”, hào Thế khắc hào Tài gọi là “ta” đi tìm tài.

 11. Phụ hóa Tử Tài, tất vất vả mới có được.

  Giải thích: Hào Phụ Mẫu hóa thành hào Thê tài, chủ về phải vất vả mới có được tiền tài.

 12. Hai hào Thế Ứng Không hợp, là hoang đường, không có căn cứ.

  Giải thích: Hào Thế là bản thân, hào Ứng là người khác, Tuần không tương hợp hoặc Thế Ứng hóa Không vong, cho thấy cả hao bên đều giả dối, không thực

 13. Nhật hợp động Tài, bị người khác nắm giữ.

  Giải thích:Tài động sinh Thế, song gặp Nhật thần hợp Tài,nếu hỏi việc cho thấy tài này đang bị người khác nắm giữ không buông.

 14. Thế Ứng đồng nhân, khoản nợ khó đòi.

  Giải thích: Nếu Thế Ứng là hào Huynh đệ, khoản tiền cho vay chắc chắn không thể đòi lại.

 15. Ứng gặp Không Vong, đòi nợ thất vọng.

  Giải thích: Cho người khác vay tiền, kho chiêm quẻ kỵ nhất là hào Ứng Không vong, cho thấy đối phương lẩn tránh không chịu trả tiền đã vay.

 16. Thế gặp hình khắc, đánh bạc sẽ thua.

  Giải thích: Khi gieo quẻ Hào Thế bị hào Biến, Hào Động, ngày tháng hình khắc, cho thấy đánh bạc sẽ bị thua.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *