Tử Vi Đẩu Số

Sao Thiên Lương ở cung Huynh Đệ
Bài Huyền Học, Bài viết Tử vi, Bốc Dịch, Hoàng Trung, Tử Vi Đẩu Số

Sao Thiên Lương ở cung Huynh Đệ

Dù nhiều cát tinh thì vẫn ít được trợ giúp. Anh em chính trực lỗi lạc, nhập miếu tình cảm sâu nặng. Hãm địa chủ Cô, hoặc mỗi người một phương. Bình hòa hoặc hội Hồng Loan Thiên Hỉ, chỉ có chị em gái. Thêm Tứ sát chủ khắc, không hòa thuận hoặc có thị phi kiện tụng tù hình. Thêm Không Kiếp Tử Tuyệt cô đơn, không anh chị em.Thiên Cơ đồng cung hoặc xung chiếu, huynh đệ phân ly, lợi ích có sự tổn hại.Thái Dương đồng cung, huynh đệ tuy có danh tiếng phú quý, nhưng hay hiểu nhầm, gặp sát tinh, có tranh chấp tài sản.Thiên Đồng đồng cung, tình cảm sâu sắc hỗ trợ lẫn nhau, gia sát tinh thiếu hòa khí.(Dẫn theo trang bocdich.com) ...
Vậy, thiên – địa – nhân = mệnh – thân – phúc????” Đúng!
Giải đoán lá số Tử Vi, Luận giải tử vi, Tử Vi Đẩu Số

Vậy, thiên – địa – nhân = mệnh – thân – phúc????” Đúng!

Vậy, thiên - địa - nhân = mệnh - thân - phúc????" Đúng! Phúc đức cung để đoán hưởng thụ Tinh thần,tư tưởng hoạt động,Mệnh cung : suy đoán chủ yếu là hưởng thụ Vật chất. Hưởng thụ vật chất tốt, chưa chắc các hưởng thụ tinh thần cũng tốt. mà nhân sanh thì đâu phải chỉ hạnh phúc vật chất. tinh thần hưởng thụ chiếm một nhân tố rất lớn. Vì thế sự quan trọng của phúc đức cung ở đẩu sổ cũng không ở dưới mệnh cung. Với Phúc đức cung đối xung là Tài bạch cung, có thể thấy tiền nhân cũng nhận ra là tinh thần hưởng thụ và Tài cung có quan hệ rất lớn, người nghèo chưa chắc đã nhất định thiếu thốn tinh thần hưởng thụ, nhiều người giàu ngược lại có cảm giác buồn rầu tịch mịch. đoán mệnh thời xưa, nếu tài bạch cung không tốt, mà phúc đức cung cát tường thì nên đoán là sinh hoạt tinh thần p...
Nữ Mệnh Cốt Tủy phú
Ca Phú Tập ThànhTử vi đẩu số ca phú tập thành, Tử Vi Đẩu Số

Nữ Mệnh Cốt Tủy phú

Phủ Tướng chi tinh nữ mệnh triền,tất đương tử quý dữ phu hiền.(Trong triền độ của cung mệnh người nữ mà có Phủ, Tướng,Thì tất sẽ có chồng là hiền nhân và có con là quý tử).Liêm Trinh thanh bạch năng tương thủ.Cánh hữu Thiên Đồng diệc lý nhiên.(Liêm Trinh đắc miếu vào nữ mệnh là năng giữ được sự trong sạch, thuần khiết.Thêm cả sao Thiên Đồng cũng có cùng cái lý giống như vậy).Đoan chính Tử Vi Thái Dương tinh,Tảo ngộ hiền phu tính khả bằng.(Người nữ có Tử Vi, Thái Dương thủ mệnh là đoan chính,Sớm gặp được chồng là hiền nhân để nương tựa).Thái Dương Dần đáo Ngọ, ngộ cát chung thị phúc.(Từ cung Dần thuận tới cung Ngọ, mà Thái Dương gặp cát tinh thì cả đời hưởng phúc).Tả Phụ Thiên Khôi vi phúc thọ,Hữu Bật Thiên Tướng phúc lai lâm.(Tả Phụ gặp Thiên Khôi là phúc thọ tăng,Hữu Bật đi ...
HÀNH CỦA NAM BẮC TINH
Ca Phú Tập ThànhTử vi đẩu số ca phú tập thành, Tử Vi Đẩu Số

HÀNH CỦA NAM BẮC TINH

(Theo sách Tử Vi Chính Biện - Dịch Lý Huyền Cơ)Tử Vi, Tả Phụ, Lộc Tồn: ThổVũ Khúc, Đà La, Dương Nhận: KimPhá, Bật, Cự, Tham, Văn Khúc: ThủyHỏa thuộc Liêm Trinh, Bắc đẩu tinhThiên Phủ, Thiên Lương: Thổ hữu tìnhThiên Đồng, Thiên Tướng: Thủy tuy thanhXương, Sát thuộc Kim, Thiên Cơ: MộcHỏa Linh, Khôi Việt: Hỏa Nam tinh.(Tử vi đẩu số ca phú tập thành - Quách Ngọc Bội)
Luận định người bần tiện
Ca Phú Tập ThànhTử vi đẩu số ca phú tập thành, Tử Vi Đẩu Số

Luận định người bần tiện

Mệnh trung cát diệu bất lai lâm,Hỏa kỵ dương đà tứ chính xâm,Vũ khúc liêm trinh cự phá hội,Nhất sinh bạo nộ hựu thân bần.Cát tinh chẳng đến thủ Mệnh cungĐà Kị Hỏa Kình lại chiếu xungVũ Khúc Liêm Trinh Cự Phá hộiCả đời cau có lại bần cùng.(Tử vi đẩu số ca phú tập thành - Quách Ngọc Bội)
PHÚ ĐOÁN CUNG MỆNH
Ca Phú Tập ThànhTử vi đẩu số ca phú tập thành, Tử Vi Đẩu Số

PHÚ ĐOÁN CUNG MỆNH

(Theo sách Tử Vi Chính Biện - Dịch Lý Huyền Cơ)A. NAM MỆNH:Nhũng bài phú sau đây được phối hợp tất cả các phú đoán do cổ nhân đã dịch một phần, cònmột phần do soản giả dịch bổ túc vào, lấy ở các phú Tàu được kiểm cẩn thận.Tử, Phủ trọng hậu khác thường,Vũ, Tham người nhỏ là phường tham lam.Tử phùng Không, Kiếp hiểm gian,Hoặc là Tứ sát trong làng gian phiThìn Tuất Phủ, Tướng phùng suy,Tính hay chấp nhất đa nghi mọi bềTham Liêm Tỵ Hợi đáng chêTính tham thấy của người mê liền vồ.Vũ Tham đầu nhỏ mình toPhá Liêm xốc xếch sức đo hơn ngườiCự, Cơ ở Dậu thâm môi;Cơ, Lương, Vũ, Phá là người có uySát phùng Thiên Hỉ khá hay,Ấy là phong nhã uy nghi mọi đàngKhúc Xương là đấng thanh nhànThật thà đứng đắn là làng Đồng, LươngViệt, Khôi là cách văn chương.Khôi là khôi ngộ, Việt thường da đenMặt...
Luận người có số buôn bán hay không
Ca Phú Tập ThànhTử vi đẩu số ca phú tập thành, Tử Vi Đẩu Số

Luận người có số buôn bán hay không

Như gặp Tham cùng Sát Kị thì tâm có nhiều toan tính, khéo biến trá, lòng tham vô đáy, là bọn thường luồn cúi hoặc "đi đêm", chạy chọt, để cầu danh lợi.Tham Nguyệt đồng Sát hội Cơ Lương,Nhân tài kế lợi tác kinh thương,Tu tri mộ dạ vô miên thụy,Triều hải doanh doanh tự tẩu mang.Tham Nguyệt cùng Sát hội Cơ Lương,Vì tiền mưu tính chuyện kinh thươngNên biết tối đêm không chợp mắtNgược xuôi vội tựa sóng trùng dương.(Tử vi đẩu số ca phú tập thành - Quách Ngọc Bội)
Đọc Tử Vi bằng thơ
Ca Phú Tập ThànhTử vi đẩu số ca phú tập thành, Tử Vi Đẩu Số

Đọc Tử Vi bằng thơ

(HangNga soạn theo sách TVĐS Tân Biên của Vân Đằng Thái Thứ Lang)I/CHÍNH TINH:1/TỬ VI:*TỬ chế được HOẢ LINH ác hại.TỬ TRIỆT TUẦN: tất phải ly hương,Thường vào những chốn hiểm phương,Đôi khi mang tật, nạn thường xảy ra,Sớm khắc 1: mẹ, cha, huynh, đệ,Lúc thiếu thời chẳng thể toại lòng,Về già sung sướng mới mong,Không sớm bôn tẩu: yểu vong chớ nhầm.*TỬ KHÔNG KIẾP: lao tâm, khổ tứ,Danh trắc trở, nhiều sự chẳng lành.*TỬ THAM KHÔNG KIẾP (đc): tu hành.*TỬ SÁT (đc) TUẦN TRIỆT: hư danh bề ngoài.*TỬ Thìn Tuất: là loài gian quyệt,Thủ đoạn nhiều, làm việc phi nhân.*TỬ TƯỚNG (cư) Mệnh hội PHÁ (cư) Thân:Mưu cơ, xảo quyệt, bất nhân, gian hùng.*TỬ cư (Tứ) Mộ: bất trung, bất hiếu,Gia Cát tinh hội chiếu: thâm kỳ:Tột cùng phú quý, quyền uy,Danh tiếng lừng lãy ai bì được ư ?*TỬ vói PHÁ đồng cư M...
Thập dụ ca (bài ca thuyết minh gồm mười điều)
Ca Phú Tập ThànhTử vi đẩu số ca phú tập thành, Tử Vi Đẩu Số

Thập dụ ca (bài ca thuyết minh gồm mười điều)

Cát hung tối yếu tế phân minhbản đối hợp lân hữu trọng khinhtứ diện sở ca chung tất bạithiên tường vân tập tự nhiên hanh(Cát hung phân biệt, xét cho tinhBản, đối, hợp, lân, có trọng khinhGặp địch bốn bề, cục tất bạiMây lành tụ tập, tự nhiên vinh).Tự cường tài thị hảo nhân gialân xá duy thiêm cẩm thượng hoanhược đáo phùng nguyên chân cảnh địaxuân phong chích khả cảm tương soa(Tự cường mới xứng kẻ tài baHàng xóm chỉ như gấm thêm hoaNếu được gặp nguồn cảnh địa tốtGió Xuân cũng thẹn bởi kém xa)Lưỡng lân tương vũ khởi vi taitự phạt tài giáo đại khả aidịch đóa đương đầu nhất côn bổngnan phòng tả hữu tập binh lai(Hàng xóm khinh nhờn khởi họa taiTự nhiên tốn sức thật bi aiĐương đầu ác bổng còn dễ néTập kích đôi bên khó thoát hoài)Bản phương cát vị chi do nội tự cường.Bản phương hung ...
Luận định người nhất thân bác tạp
Ca Phú Tập ThànhTử vi đẩu số ca phú tập thành, Tử Vi Đẩu Số

Luận định người nhất thân bác tạp

Cát diệu tương phù hung diệu lâm,Bách ban xảo nghệ bất hanh thông,Nhược phùng Thân Mệnh ngộ ác diệu,Chích tố đồ ngưu tể mã nhân.Cát diệu hung tinh cùng chiếu đếnTrăm nghề dù khéo chẳng hanh thôngNếu mà Thân Mệnh thêm ác sátChỉ làm đồ tể cả đời thôi.(Tử vi đẩu số ca phú tập thành - Quách Ngọc Bội)