Tam hợp phái

Thiên Phủ ở cung phúc đức
Cung Phúc Đức, Nguyễn Anh Vũ, Tam hợp phái, Thiên Phủ, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Phủ ở cung phúc đức

Thiên Phủ ở cung phúc đức, chủ về là người cẩn thận. Có điều, nếu đồng cung với Đà La, sẽ chủ về bụng dạ hẹp hòi; đồng cung với Hỏa Tinh thì thường lo toan nghĩ ngợi không cần thiết; đồng cung với Kình Dưong thì đa nghi; đồng cung với Linh Tinh thì trước khi ra quyết định hay lo lắng; đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp thì không chịu ngồi yên, lúc nào cũng tìm việc để làm.Thiên Phủ Hóa Khoa, thì trọng lời hứa; gặp thêm sát tinh thì thân an mà tâm vất vả, lao tâm nhiều là do xem trọng vinh dự.Thiên Phủ ưa hội hợp các sao phụ, tá, chủ về nội tâm yên tịnh, còn có năng lực quyết đoán; gặp sao lộc thì sở trường về vạch kế sách.Thiên Phủ gặp các sao khoa văn, thì tâm tính nóng vội, nhưng thông minh mà đôn hậu.Thiên Phủ có Thiên Khôi, Thiên Việt hội hợp, chủ về cao thượng, độ lượng.T...
Vũ Khúc ở cung sự nghiệp
cung sự nghiệp, Nguyễn Anh Vũ, Tam hợp phái, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái, Vũ Khúc

Vũ Khúc ở cung sự nghiệp

Vũ Khúc là sao tiền tài, lúc thủ cung sự nghiệp sẽ có lợi cho công việc liên quan đến kinh tế tài chính, hoặc quan thuế. Lấy trường hợp được Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa là thích hợp, còn nên gặp thêm các sao phụ, tá cát.Vũ Khúc còn là "kim tinh", cho nên chủ về sự nghiệp có tính chất kim thuộc. Nếu đồng cung với sát tinh, cổ nhân định là thợ vàng, thợ bạc, thợ đổng. Ở thời hiện đại, nghề nghiệp về công nghệ có nhiều, hễ liên quan đến khoa học kĩ thuật thì đều thuộc loại này.Nếu Vũ Khúc không có sát tinh đồng độ, nhưng lại ở tam phương hội hợp, còn gặp Phá Quân, Thất Sát, thì tính chất kim thuộc chuyển thành công cụ bén nhọn, thích hợp với những nghề nghiệp dùng công cụ bén nhọn để kiếm tiền, như quân nhân, cảnh sát, bác sĩ ngoại khoa, nha sĩ, v.v...Hễ Vũ Khúc ở cung sự nghiệ...
Thái Dương ở cung giao hữu
cung giao hữu, Nguyễn Anh Vũ, Tam hợp phái, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thái Dương ở cung giao hữu

Thái Dương tuy chủ về "động", nhung chỉ khi nhập miếu mới giao du rộng; nếu lạc hãm, thì người quen biết không nhiều, cũng không nói tới giao tình (chi trường hợp "Thái Dương, Thái Âm" đồng độ ở cung Sửu, là vẫn chủ về giao du rộng; đây là do ảnh hưởng của Thái Âm).Thái Dương ở cung giao hữu, lạc hãm, dù không gặp các sao sát, kị, cũng chủ về thi ân mà chằng được gì. Nếu gặp các sao sát, kị, càng chủ về ân biến thành thù.Hễ Thái Dương ở cung giao hữu, cung mệnh ắt sẽ có Liêm Trinh tọa thủ. Người Liêm Trinh tọa mệnh phần nhiều ưa làm việc trong chính giới, mà hoạn dồ cũng thường có nhiều bạn tri giao. Cho nên Thái Dương lạc hãm, gặp sát tinh, thì không nên theo con đường sĩ hoạn, nếu không, hậu quả ân biến thành thù càng ác liệt hơn. Trường hợp gặp các sao phụ, tá và được "bác...
Thiên Cơ ở cung thiên di
Cung thiên di, Nguyễn Anh Vũ, Tam hợp phái, Thiên Cơ, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Cơ ở cung thiên di

Thiên Cơ ở cung thiên di, chủ về nên đi xa, rời khỏi quê hương để phát triển. Đây là do tính chất hiếu động, trôi nổi của Thiên Cơ. Nhưng không nhất định là định cư ở tha hương, có lúc chỉ vì nghề nghiệp mà thường xa gia đình. Ở thời cổ đại, là dịch phu (người chuyển thư từ, công văn), thủy thủ; ở thời hiện đại có thể là thuyền viên, nhân viên hàng không, vận tải, v.v. .. thậm chí có lúc chỉ chủ về bản thân mệnh tạo thường chuyển công tác, đổi nghề.Cổ nhân nói: "Thiên Cơ xuất ngoại gặp quý nhân, ở nhà thì thị phi." (Thiên Cơ xuất ngoại ngộ quý, cư gia ngã tác thị phi.). Ở đây không được luận chung chung, chỉ trong tình hình cung mệnh vô chính diệu, mượn sao an cung thiên di (tức ở hai cung Dần hoặc Thân, đối cung là "Thiên Cơ, Thái Âm"; ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối cung là "T...
Liêm Trinh ở cung phu thê
Cung Phu Thê, Liêm trinh, Nguyễn Anh Vũ, Tam hợp phái, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Liêm Trinh ở cung phu thê

Liêm Trinh thủ cung phu thê, không phải là sao lành, nhưng chủ về sinh li nhiều hơn tử biệt, vợ chồng bất hòa nhưng có thể sống với nhau đến bạc đầu, tạm coi là có kết cục tốt. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, lại trùng điệp với chính diệu khác Hóa Kị (của đại vận hoặc lưu niên), còn gặp sát tinh tụ hợp, thường thường là cung hạn ứng nghiệm sinh li tử biệt.Liêm Trinh thủ cung phu thê, tối kị Tham Lang, Phá Quân. Đây là luận đoán đại cương. Nếu gặp các sao sát, kị, thường thường chủ về hai, ba lần hôn nhân, nữ mệnh chủ về làm nhị phòng hay kế thất, nam mệnh chủ về lấy vợ mà không cử hành hôn lễ chính thức, đây cũng có thể là đạo "xu cát tị hung". Liêm Trinh cũng rất kị Hỏa Tinh đồng cung, dù gặp cát tinh và cát hóa, cũng chủ về vì hoàn cảnh khách quan mà vợ chồng ở hai nơi.Liêm Trinh ở ...
Vũ Khúc ở cung tài bạch
Cung Tài bạch, Nguyễn Anh Vũ, Tam hợp phái, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái, Vũ Khúc

Vũ Khúc ở cung tài bạch

Vũ Khúc là sao tiền tài, chủ về hành động kiếm tiền, vì vậy ắt sẽ có sự nghiệp trước rồi mới có tiền tài. Thông thường rất thích hợp kinh doanh làm ăn, nhưng có lúc cũng thích hợp làm công việc chuyên nghiệp. Có điều thiếu phúc ấm của cha, cần phải dựa vào năng lực khai sáng của bản thân.Do Vũ Khúc thiên về hành động, cho nên cũng giỏi kiếm tiền, thông thường rất ít khi chịu yên mà làm việc hưởng lương. Nhung trường hợp "Vũ Khúc, Thiên Tướng" thủ cung tài bạch, có lúc cũng có ngoại lệ.Vũ Khúc Hóa Lộc, hoặc đồng độ với Lộc Tồn, không gặp các sao sát, kị, hình, ắt có thế trở thành cự phú. Thời kì ứng nghiệm phần nhiều ở đại vận có sao tiền tài "Lộc trùng điệp". Có điều, nguyên cục nếu đồng thời gặp Văn Khúc Hóa Kị, thì bị nhiều tổn thất.Vũ Khúc là sao thuộc kim, thích hợp làm n...
Liêm Trinh ở cung phúc đức
Cung Phúc Đức, Liêm trinh, Nguyễn Anh Vũ, Tam hợp phái, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Liêm Trinh ở cung phúc đức

Liêm Trinh thủ cung phúc đức, chủ về bận rộn, vất vả; dù có thể tự thỏa mãn, nhưng lạc thú vẫn từ sự bận rộn, vất vả mà ra; thông thường còn có hứng thú về hội họa và nhiếp ảnh.Liêm Trinh có Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao đồng độ, chủ về buồn phiền, nóng nảy, bất an, thân tâm đều vất vả, hoặc không có việc gì đáng mà cứ phải bôn ba bận rộn.Liêm Trinh Hóa Lộc, không có các sao khoa văn đồng độ, thì tình cảm bình dị, có thì phong thái cao nhã, đều có thể hưởng thụ lạc thú trong cẩm kì thư họa, hoặc có tính dí dỏm.Liêm Trinh Hóa Lộc đồng cung với các sao đào hoa, thì ưa hưởng thụ trăng gió, nhưng khác với ý vị tửu sắc kì tình của Tham Lang.Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về hay lo lắng, buồn rầu, lo nghĩ nhiều, hay thần kinh quá mẫn cảm, có thể biến thành chứng bệnh rối loạn nh...
Thái Dương ở cung điền trạch
Cung Điền Trạch, Nguyễn Anh Vũ, Tam hợp phái, Thái Dương, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thái Dương ở cung điền trạch

Thái Dương nhập miếu thủ cung điền trạch, chủ về có tổ nghiệp, nhưng khó giữ. Trường hợp người sinh vào ban ngày, Thái Dương nhập miếu gặp các sao phụ, tá hội hợp, thì có thế tự mua, nhưng vẫn thường thay đổi, cũng chủ về dễ thay đối nơi làm việc.Thái Dương lạc hãm thủ cung điền trạch, không có tổ nghiệp, hoặc có mà phá bại, khó được hưởng; người sinh vào ban đêm, chủ về khó tự tạo dựng sản nghiệp, thường dễ dời chuyển, cùng dễ thay đổi hoàn cảnh công tác, mà còn có cảm giác trôi nổi không ổn định.Thái Dương Hóa Kị ở cung điền trạch, chủ về tổ nghiệp suy bại, hoặc bình sinh sự nghiệp khó có nền tảng vững chắc; nếu lại gặp các sao sát, hình, hư, hao thì nghề nghiệp không có căn cơ; thích hợp làm môi giới, dạy học, nếu không sẽ dễ bị áp lực mà thay đổi hoàn cảnh công tác.Tổ hợp...
Thiên Cơ ở cung tử nữ
Cung Tử Nữ, Nguyễn Anh Vũ, Tam hợp phái, Thiên Cơ, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Cơ ở cung tử nữ

Thiên Cơ ở cung tử nữ, thông thường đều chủ về ít con trai, nhưng nhị phòng hay người bên ngoài thì sinh nhiều con trai. Nói về quan hệ xã hội, cũng chủ về bản thân mệnh tạo có ít người dưới quyền và ít có hậu bối kế thừa, hoặc chủ về thường hay thay đổi và chậm có.Thiên Cơ có "sao đôi" phụ, tá hội họp, thi số con cái tăng lên, nhưng vẫn nhiều con gái, mà ít con trai. Nhất là lúc có các sao đào hoa đồng độ, chủ về nhiều con gái; trường hợp ở cung Thân có Thái Âm cùng bay đến thì càng đúng. Luận về hậu bối dưới quyền tình huống cũng tương tự như vậy. Thiên Cơ hội hợp với tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp, sẽ chủ về không có con trai. Được với các sao đào hoa thì có thể sinh con gái. Nếu chỉ hội hai, ba sát tinh, đồng thời gặp thêm các sao phụ, tá cát, thì có thể nhị phòng hay ngườ...
Thiên Phủ ở cung sự nghiệp
cung sự nghiệp, Nguyễn Anh Vũ, Tam hợp phái, Thiên Phủ, Trung Châu, Trung Châu Tam Hợp Phái

Thiên Phủ ở cung sự nghiệp

Thiên Phủ thủ cung sự nghiệp, thích hợp phát triển trong cục diện có sẵn, nhưng không nhất định là thừa kế sự nghiệp của cha ông. Ví dụ như tham gia vào một công ti đã có quy mô sẵn, thành nhân vật trong hàng ngũ lãnh đạo, cũng thuộc tính chất này.Thiên Phủ nhập miếu, có thể bảo thủ sự nghiệp có sẵn. Nếu lạc hãm, thì mệnh tạo có thể sẽ quá cẩn thận, khiến không cách nào phát triển trên cơ sở có sẵn; nếu có sát tinh cùng bay đến thì tình hình này càng nặng.Hễ chủ tình ở cung Ngọ mà thủ cung sự nghiệp, đều chủ về sự nghiệp to tát, Thiên Phủ cũng vậy (Thái Âm thì nên ở cung Tí), trường hợp có sao lộc là quý. Đây tức là nói an mệnh ở cung Dần, Thiên Phủ ở cung Ngọ, có Thiên Tướng ở cung Tuất đến chầu, người sinh năm Giáp thì "vinh hoa nhất phẩm", Đây là thượng cách của "Vũ Khúc, ...
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC MIỄN PHÍ

Nhập thông tin của bạn để xem Thần số học miễn phí từ Kabala: Đường đời, sự nghiệp, sứ mệnh...

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)